Nabór 2021

Stwórz Biznes Społeczny! 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 01.10.2021 r. do 29.10.2021 r.

 

Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla:

 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
 • osób długotrwale bezrobotnych;
 • osób ubogich pracujących;
 • osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 • osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Wsparcie finansowe będzie udzielane na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób wymienionych powyżej poprzez:

 1. tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych – nowych spółdzielni socjalnych zakładanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne;
 2. tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
 3. tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Do naboru zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4) z dn. 06.09.2021 r.

 

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne:

  dla Grupy Inicjatywnej osób fizycznych zamierzających utworzyć spółdzielnię socjalną obejmują:

   

  dla podmiotu ekonomii społecznej zainteresowanego przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne i chcącego pozyskać dotację na zatrudnienie osoby/osób:

   

  dla przedsiębiorstwa społecznego chcącego pozyskać dotację na utworzenie miejsca pracy:

  Aktualności

   

  Informacja o naborze Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

  Zgodnie z § 23 „Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023 (wersja 4)” z dniem 08.06.2022 r. zostaje ogłoszony nabór Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Przedsiębiorstw Społecznych, które utworzyły miejsca pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Projektu. Przedsiębiorstwo...

  czytaj dalej

  Ocena w ramach procedury odwoławczej wniosków o przyznanie  środków finansowych.

  Zgodnie z § 15, § 16 oraz § 22 „Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)” Komisja Oceny Wniosków informuje, że zakończył się ostateczny etap oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dotyczący oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków...

  czytaj dalej

  Informacja o końcowych wynikach oceny wniosków o przyznanie środków finansowych

  Zgodnie z § 15 oraz § 22 "Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)" Komisja Oceny Wniosków informuje o końcowych wynikach oceny formalnej i merytorycznej złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dotyczący oceny formalnej i merytorycznej...

  czytaj dalej

  Informacja o częściowych wynikach oceny wniosków o przyznanie środków finansowych

  Zgodnie z § 15 oraz § 22 "Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)" Komisja Oceny Wniosków informuje o częściowych wynikach oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dotyczący oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. Informacja o...

  czytaj dalej

  Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków finansowych.

  Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego będzie prowadzony w terminie od 07 marca 2022 r. do 18 marca 2022 r. do godziny 15.00. Nabór dotyczy uczestników Projektu, którzy wcześniej przeszli etap rekrutacji...

  czytaj dalej

  Lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023” w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

  Zgodnie z § 10 "Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)" Komisja Naboru informuje o końcowych wynikach rekrutacji osób/podmiotów zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym składającej się z: I etapu naboru – ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych;II...

  czytaj dalej

  Lista rankingowa wniosków aplikacyjnych po I etapie oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

  Zgodnie z § 10 "Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)" Komisja Naboru informuje o wynikach I etapu rekrutacji osób/instytucji zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym dotyczących oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków aplikacyjnych. W wyniku oceny, do etapu II...

  czytaj dalej

  Informacja o końcowych wynikach oceny wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

  Zgodnie z § 15 oraz § 22 "Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)" Komisja Oceny Wniosków informuje o końcowych wynikach oceny formalnej i merytorycznej złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Wyniki w postaci list rankingowych z...

  czytaj dalej

  Informacja o częściowych wynikach oceny wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

  Zgodnie z § 15 oraz § 22 "Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)" Komisja Oceny Wniosków informuje o częściowych wynikach oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dotyczący oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. Informacja o...

  czytaj dalej

  Informacja o częściowych wynikach oceny wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

  Zgodnie z § 15 oraz § 22 "Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)" Komisja Oceny Wniosków informuje o częściowych wynikach oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dotyczący oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. Informacja o...

  czytaj dalej

  Informacja o końcowych wynikach rekrutacji

  Zgodnie z § 10 "Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)" Komisja Naboru informuje o końcowych wynikach rekrutacji osób/podmiotów zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym składającej się z: I etapu naboru – ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych; II etapu...

  czytaj dalej

  Informacja o częściowych wynikach rekrutacji

  Zgodnie z § 10 "Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)" Komisja Naboru informuje o częściowych wynikach rekrutacji osób/podmiotów zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym składającej się z: I etapu naboru – ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych;II etapu...

  czytaj dalej

  Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków finansowych.

  Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego będzie prowadzony w terminie od 29 listopada 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. do godziny 15.00. Nabór dotyczy uczestników Projektu, którzy wcześniej przeszli etap...

  czytaj dalej

  Lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023”

  Zgodnie z § 10 "Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)" Komisja Naboru informuje o częściowych wynikach rekrutacji osób/podmiotów zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym składającej się z: I etapu naboru – ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych;II etapu...

  czytaj dalej

  Lista rankingowa wniosków aplikacyjnych po I etapie oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

  Zgodnie z § 10 "Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)" Komisja Naboru informuje o częściowych wynikach I etapu rekrutacji osób/instytucji zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym dotyczących oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków aplikacyjnych. W wyniku oceny, do...

  czytaj dalej

  Planowany harmonogram działań w ramach naboru na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych (PS)

  17.11.2021Zakończenie procedury formalnej i merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu18.11.2021 - 26.11.2021Badanie potencjału PES/PS do utworzenia miejsc pracy przez coacha29.11.2021 - 30.11.2021 06.12.2021 - 07.12.2021Szkolenia dla uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia PS/ utworzenia miejsc pracy w istniejących PS, ekonomizacji PES29.11.2021 - 17.12.2021Nabór...

  czytaj dalej

  Ogłoszenie o wydłużeniu naboru na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

  Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje o wydłużeniu naboru dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 01.10.2021 r. do 05.11.2021 r. Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla: osób zagrożonych ubóstwem lub...

  czytaj dalej

  Stwórz Biznes Społeczny! Ogłoszenie o naborze na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

  Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 01.10.2021 r. do 29.10.2021 r. Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla: osób zagrożonych ubóstwem lub...

  czytaj dalej
  Skip to content