Po raz kolejny podatnicy w 2024 r. mogą przekazać 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Jakie zmiany zaszły od 2023 roku? Czy podniesienie kwoty wolnej od podatku z 1% do 1,5% przyniosły korzyści?

      Społeczeństwo w Polsce jest coraz bardziej świadome jak pomagać najbardziej potrzebującym. Taką możliwość daje przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz OPP. 1,5% podatku to środki, o których decyduje podatnik, zamiast do skarbu państwa część należnego podatku trafia do wybranej organizacji pożytku publicznego. Zmiany, jakie wprowadził Polski Ład wraz ze zwiększeniem kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł, spowodowały zmniejszenie wysokości należnego podatku dochodowego. Czy zmniejszyło to wpływy dla organizacji? Mimo iż procent został zwiększony, to z pewnością zmniejszyła się grupa podatników, która może skorzystać z odpisu.

W 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że na rzecz OPP za 2022 r. 12,7 mln podatników przekazało swój 1,5% w wysokości 1 530 mln zł. Porównując do roku 2021, 1% podatku przekazało 15,9 mln podatników na kwotę 1 114 mln zł. Zgodnie z danymi organizacje posiadające status OPP, pomimo mniejszej ilości podatników przekazujących 1,5%, otrzymały większą sumę środków na realizację swoich celów statutowych.

Jak zostać organizacją pożytku publicznego?
Możliwość zbierania środków z 1,5% to jedno z uprawnień OPP, aby móc z tego skorzystać organizacja musi m.in.:
– prowadzić działalność pożytku publicznego co najmniej 2 lata i działać na rzecz ogółu społeczności lokalnej,
– złożyć wniosek do KRS i uzyskać wpis (wprowadzić – jeżeli konieczne – odpowiednie zmiany w statucie organizacji),
– znaleźć się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do korzystania z alokacji za dany rok podatkowy (wykaz ten prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności). 

Dlaczego warto pomagać?
Wszystkie środki z 1,5%, które pozyskuje OPP przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych organizacji. Daje to swobodę w podejmowaniu decyzji, musi jednak mieścić się  w sferach pożytku z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Działalność takiej organizacji skupia się wokół wspierania jakiegoś dobra – publicznego bądź prywatnego, a nie na tym, by osiągnąć zysk. OPP najczęściej pomagają osobom zmagającymi się z niepełnosprawnościami, wspierają działania proekologiczne i ochronę zwierząt, rozwijają projekty związane z kulturą i sportem.

 

Terminy:
Okres rozliczeniowy trwa od 15 lutego 2024 r., a zakończy się 30 kwietnia 2024 r.

Zachęcamy wszystkich do przekazania 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych
na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego z Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
wykaz OPP znajdziemy pod linkiem https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ wykaz Częstochowskich OPP znajdziemy pod linkiem https://www.czestochowa.pl/przekaz-1

Marta Gajowczyk

Doradca kluczowy

Skip to content