Z radością śpieszymy donieść, że Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wygrał konkurs, który umożliwi nam kontynuowanie naszej misji na kolejne lata. Dzięki otrzymanemu finansowaniu, będziemy mogli wspierać organizacje w naszym regionie przez prawie 6 kolejnych lat. Czy to nie wspaniała wiadomość w ten pochmurny lutowy dzień? 

Nasze wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych będzie jeszcze większe! Prawie 21 mln zł!  Mało tego udało się nam wyjść obronną ręką z negocjacji, dzięki którym wachlarz wsparcia pozostanie niezmieniony.

Co nowego w projekcie JOWES

Wsparcie finansowe

Na realizację projektu przyznano prawie 21 mln zł dotacji (w tym w ramach środków EFS+ ), z czego ponad 60% przeznaczone zostanie na wsparcie dotacyjne tworzenia i utrzymania miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (wsparcie bezpośrednie). Ułatwiony będzie także sposób rozliczania wg tzw. stawek jednostkowych – w skrócie – będziemy mieli do zaproponowania dofinansowanie inwestycyjne zatrudnienia pracownika w wysokości prawie 32 tys. zł  oraz 32 tys. zł na utrzymanie miejsca pracy i koszty bieżące , uzależnione od wielkości etatu. Co więcej, miejsca pracy, które będą tworzone dzięki tym funduszom, będą miały trwałość 18 miesięcy. Szczegóły na temat tego dofinansowania już wkrótce, ale warto już teraz umówić się z nami na spotkanie.

Wsparcie reintegracyjne 

Zaoferujemy do określonej kwoty wsparcie w postaci usług towarzyszących przyznaniu dotacji o charakterze reintegracyjnym, w zależności od indywidualnych potrzeb zgodnych z Indywidualnym Programem Reintegracji (wsparcie dotyczy szczególnych kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Reintegracja społeczna to proces, który pomaga ludziom odzyskać lub nabyć umiejętności, aby aktywnie uczestniczyli w życiu swojej społeczności. Chodzi o to, aby mogli normalnie funkcjonować w miejscu, w którym pracują, mieszkają lub spędzają czas. Dla osób niepełnosprawnych, reintegracja społeczna obejmuje także pomoc w odzyskaniu możliwości pełnego uczestnictwa w społeczeństwie.

Pomoc w tworzeniu nowych podmiotów oraz animacja lokalna

Nasi animatorzy oraz doradcy kluczowi będą działać w celu pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej. Zaoferują pomoc w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. Ożywią społeczności lokalne poprzez  pracę z grupami w środowisku lokalnym.

Celem tych działań jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ośrodek oprócz prowadzenia działań animacyjnych, wyszukuje, przygotowuje i wspiera lokalnych liderów, którzy będą prowadzić stałą działalność społeczną w danym środowisku. 

Doradztwo

Czy w tym projekcie uda nam się pobić rekord godzin doradczych z poprzedniego projektu? To bardzo możliwe, ponieważ nasi doradcy każdego roku zdobywają nowe kwalifikacje i profesjonalizują się. Obecnie w naszym zespole większość osób posiada kilka fakultetów, a nawet MBA, mało tego bardzo często są to praktycy prowadzący podmioty ekonomii społecznej. W tym projekcie możecie liczyć na:

Doradztwo kluczowe ze specjalistami w obszarach księgowych, reintegracyjnych i projektowych.

Doradztwo biznesowe, które pomoże PS na każdym etapie rozwoju, w szczególności na starcie.

Doradztwo prawne, dzięki któremu, meandry prawne staną przejrzyste jak nigdy. 

Doradztwo marketingowe oraz pakiety marketingowe, z naciskiem na digital marketing.

Szkolenia

Planujemy przeprowadzić, aż 60 dni szkoleniowych. Nasze szkolenia będą obejmować szeroki zakres tematów, który sami pomogliście nam ustalić poprzez ankietę potrzeb szkoleniowych. Zapewnimy takie szkolenia, aby nasi klienci i partnerzy byli dobrze przygotowani do prowadzenia swoich organizacji i sprostania wyzwaniom, które mogą napotkać. Wśród tematów szkoleń w kolejnej edycji naszego projektu znajdą się m.in.: „Pisanie skutecznych wniosków o dofinansowanie i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych” albo „Biznesplan, źródła finansowania działalności i pozyskiwanie kapitału” – więcej o tym w artykule Łukasza Bednarczyka.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu poprzez stronę www, telefon lub spotkanie u nas w biurze – w tym celu kliknij w ten moduł .

 

Skip to content