Jakiego wsparcia potrzebują mniejsze firmy i organizacje, by zacząć raportować wskaźniki ESG i pozostać w łańcuchach dostaw dużych graczy?
W ostatnim artykule o ESG wspominaliśmy już o raportowaniu.  Teraz kilka zdań po co te raporty i czym są?

Raporty obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz pozostałe informacje finansowe nie są już jedynymi informacjami, które firmy w tym NGO są lub będą w najbliższej przyszłości zobligowane raportować. Zgodnie z prawem europejskim (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) od 2024 roku obowiązkiem będzie publikowanie informacji niefinansowych z zakresu ESG. 

ESG (skrót od angielskich słów environmental, social, corporate governance) czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny, to właśnie kryteria z tych obszarów będą wykorzystywane do pozafinansowej oceny Twojej firmy czy organizacji. Zmieniają się reguły raportowania niefinansowego i co ważne zmianami w przepisach powinni już teraz zainteresować się wszyscy przedsiębiorcy.

  Konsekwencje dla całego rynku

  Obowiązek raportowania ESG wcześniej czy później będzie dotyczył każdej polskiej firmy, dlatego warto zainteresować się nim już teraz. Tym bardziej, że nowe przepisy będą miały konsekwencje dla całego rynku. Firmy jako pierwsze zobowiązane do raportowania ESG, będą zwracały uwagę na cały swój łańcuch dostaw i oczekiwały od przedsiębiorstw z którymi współpracują, szczegółowych informacji dotyczących pochodzenia produktu czy śladu węglowego. Odpowiednie zarządzanie kwestiami związanymi ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym niesie wiele korzyści dla firm i NGO. Działania w zakresie ESG mogą definiować sukces finansowy firm, a w perspektywie średnio i długookresowej przyczynią się do zmiany charakteru usług i produktów oraz sposobów działalności. Coraz częściej zwracają na nie uwagę inwestorzy. Chcą wiedzieć, w jaki sposób firmy budują długoterminową wartość, jak zarządzają ryzykiem ESG i czy biorą odpowiedzialność za swój wpływ na otoczenie.

  Kto ma obowiązek raportowania ESG?

  W 2023 r. w Unii Europejskiej nadal obowiązuje dyrektywa Non-Financial Reporting Directive (NFRD), nakładająca obowiązek ujawniania informacji niefinansowych na duże jednostki zainteresowania publicznego (ok. 11 000 takich podmiotów w całej Europie). Obecnie obowiązująca dyrektywa nie nakłada żadnego obowiązku względem stosowania standardów do raportowania informacji. Zasada ta zmieni się wraz z początkiem obowiązywania dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), czyli od 1. stycznia 2024 r. Obejmie ona, z czasem, wszystkie duże, a także małe i średnie notowane na giełdach przedsiębiorstwa (szacunkowo będzie to ok. 40 000 spółek). Wprowadzi także obowiązek raportowania wymaganych informacji zgodnie z European Sustainability Reporting Standards.

   Harmonogram implementacji dyrektywy CSRD przedstawia się następująco:

   Od 1 stycznia 2024 roku dyrektywa CSRD obejmie podmioty podlegające na ten moment dyrektywie NFRD (firmy zatrudniające powyżej 500 osób będące jednostkami zainteresowania publicznego) – oznacza to, że spółki te będą musiały przygotować pierwsze raporty zgodnie z nowymi standardami w roku 2025, za rok 2024.Rok później, a zatem dla raportów za rok 2025 publikowanych w roku 2026, obowiązek raportowania informacji o zrównoważonym rozwoju obejmie pozostałe duże spółki podlegające dyrektywie CSRD, czyli wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników.  Z przesunięciem jeszcze o rok, a więc dla raportów za rok 2026 publikowanych w roku 2027, obowiązek obejmie ostatnią grupę, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, zatrudniające powyżej 10 pracowników.

    

   ESRS to również, a może przede wszystkim, trzy grupy standardów obejmujących poszczególne zakresy tematyczne
   (w nawiasie liczba wymaganych ujawnień):

   ŚRODOWISKO

   • ESRS E1 – Zmiana klimatu (9)
   • ESRS E2 – Zanieczyszczenie (6)
   • ESRS E3 – Zasoby wodne i morskie (5)
   • ESRS E4 – Bioróżnorodność i ekosystemy (6)
   • ESRS E5 – Wykorzystywanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym (6)

   SPOŁECZEŃSTWO

   • ESRS S1 – Zatrudnienie (17)
   • ESRS S2 – Pracownicy w łańcuchu wartości (5)
   • ESRS S3 – Otoczenie społeczne (5)
   • ESRS S4 – Konsumenci i użytkownicy końcowi (5)

   ŁAD ZARZĄDCZY

   • ESRS G1 – Praktyki biznesowe (6)

   Raportowanie zarządzania tematami ESG powinno być dla wielu firm i organizacji kluczowym elementem działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Pozwala nie tylko dzielić się osiągnięciami ze swoimi interesariuszami, ale także, a może przede wszystkim jest okazją do:

   • określenia najważniejszych wpływów organizacji, 
   • uporządkowania wewnętrznych procesów, 
   • rewizji celów,
   • prezentacji osiąganych wyników. 

   Aby zapewnić wysoką jakość ujawnianych informacji i możliwość porównań między organizacjami, raporty powinny być przygotowywane zgodnie z uznanymi standardami. Obecnie zdecydowanie najpopularniejsze są standardy GRI, zaktualizowane do wersji GRI Standards 2021. Od 2024 r. natomiast będziemy posługiwali się Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju – warto już teraz wiedzieć o nich więcej.

   WAŻNE!

   Podmioty ekonomii społecznej powinny zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt wdrażania systemu raportowania działań w ramach ESG. Organizacje te będąc często ekspertami w swojej dziedzinie, mieszczącej się w obszarach zainteresowania ESG, są i mogą się stać doskonałym partnerem dla przedsiębiorców w zakresie wdrażania standardów ESG. Już teraz wiele organizacji pozarządowych świetnie odnajduje się w prowadzeniu przedsiębiorców przez procesy nie tylko zdobywania wiedzy w temacie, ale również we wdrażaniu nowych standardów.

   Więcej szczegółów na Konferencji ESG pn. WYZWANIA REGULACJE TRENDY 
   Częstochowa, Hotel Arche, 20.06.2023r. 9.00-14.00
   Bądźcie z nami – nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania
   Zapraszamy i do zobaczenia!

    

   Skip to content