Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? 
Jak zatrzymać wartościowych pracowników w organizacji?
 Stwórz w firmie, organizacji KAMPANIĘ przeciw wypaleniu zawodowemu!  Otaczająca nas fala negatywnych informacji zaczyna powodować frustrację, stres, tracimy poczucie bezpieczeństwa,  a tym samym...

czytaj dalej
Rajd Podmiotów Ekonomii Społecznej 2022 za nami!

Rajd Podmiotów Ekonomii Społecznej 2022 za nami!

Rajd podmiotów ekonomii społecznej to spotkanie sieciujące, które ma na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych.W tym roku wydarzenie odbyło się w Koziegłowach, gdzie uczestnicy pokonali trasę 5,5 km w ramach spaceru terenoznawczego z grą...

czytaj dalej
Polski Ład od 1 lipca 2022

Polski Ład od 1 lipca 2022

Polski Ład a NGO Polski Ład 2.0 obowiązuje w większości od 1 lipca 2022 roku. Ustawodawca zrezygnował ze skomplikowanej ulgi dla klasy średniej oraz uchylił przepisy art. 53a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące przeliczania wynagrodzeń zgodnie z przepisami obowiązującymi...

czytaj dalej
Potencjał społeczności lokalnej szansą rozwoju gminy

Potencjał społeczności lokalnej szansą rozwoju gminy

To, czy dana społeczność lokalna będzie chętna do wspólnych działań zależy od wielu czynników takich jak: poczucie tożsamości z samą społecznością, poziom zaangażowania członków we wspólne sprawy, umiejętność i chęć rozwiązywania problemów, czy wreszcie dostęp do zasobów zarówno ekonomicznych,...

czytaj dalej
Wielowariantowość przedsiębiorstwa

Wielowariantowość przedsiębiorstwa

Szybkie zmiany zachodzące w otoczeniu wywierają wpływ na przedsiębiorstwa,  aby w sposób elastyczny i dynamiczny dostosowały się do sytuacji panującej na rynku. Wielowariantowość przedsiębiorstwa to ważny element zarządzania organizacją, dzięki któremu możemy zaplanować rozszerzenie działalności...

czytaj dalej
Skip to content