SOCIAL ECONOMY ACTION PLAN

Podmioty ekonomii społecznej mogą napotkać trudności w rozwijaniu i zwiększaniu skali swojej działalności, ponieważ nie są wystarczająco rozumiane i uznawane. Potrzebują większego i lepszego wsparcia, aby rosnąć i prosperować oraz mieć jeszcze większy wpływ na społeczeństwo – odpowiedzią na te potrzeby jest Plan Działania dla Ekonomii Społecznej. 

Ekonomia Społeczna w liczbach w skali całej Unii Europejskiej

Tyle istnieje w UE podmiotów ekonomii Społecznej

Tyle miejsc pracy tworzy ten sektor

%

Wobec wszystkich miejsc pracy w UE

%

Wypracowanej części PKB całej Unii Europejskiej

Czym jest ekonomia społeczna?

Sółdzielnie socjalne

Przedsiębiorstwa Społeczne

Fundacje

Stowarzyszenia

Spółki non-profit

Są to podmioty, których głównym celem jest zaspokojenie potrzeb podopiecznych,
dostarczanie towarów i usług członkom organizacji lub całym społecznościom.
Opierają się na lokalnych korzeniach, traktując solidarność
i partycypację jako podstawowe zasady kierujące ich działalnością.

Co poprawi plan działania

ekonomii społecznej?

Środowisko biznesowe:

Plan działania ma na celu zapewnienie, aby ramy polityczne i prawne były odpowiednie dla rozwoju ekonomii społecznej, poprzez uwzględnienie różnorodności jej form prawnych i monitorowanie  polityki podatkowej, znaków lub systemów certyfikacji, zamówień publicznych i pomocy państwa.

Budowanie zdolności i możliwości:

Plan działania poprawia dostęp do finansowania ekonomii społecznej, gromadzi w jednym miejscu informacje na temat odpowiednich unijnych funduszy, polityk i inicjatyw, wspiera zwiększanie skali i maksymalizuje wkład ekonomii społecznej w zielone i cyfrowe transformacje.

Świadomość i uznanie:

 Plan działania zwiększa widoczność ekonomii społecznej i pozyskuje nowe dane na jej temat. Promuje pozytywne oddziaływanie gospodarki społecznej wśród nowych odbiorców, w tym młodzieży.

Film o Social Economy Action Plan

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest częścią większego planu aktywizującego i rozwijającego sektor szeroko pojętej przedsiębiorczości społecznej w Unii Europejskiej. Jesteśmy dumni, że bierzemy w nim udział i tworzymy Ekonomię Społeczną.

Skip to content