Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego rozpoczyna rekrutację na spotkania organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Są one adresowane do przedstawicieli działających na terenie województwa śląskiego:

  • podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracji społecznej,
  • ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujących działania w zakresie aktywnej integracji,
  • jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych,
  • publicznych służb zatrudnienia.

W tym roku zaplanowano realizację 4 spotkań w następujących obszarach tematycznych i terminach:

  1. Organizowanie społeczności lokalnej (OSL) – podejmowanie inicjatyw społecznych w środowisku lokalnym – 28 kwietnia 2023 roku. Forum poprowadzi Pan Piotr Bańczyk z Firmy Piotr Bańczyk – Psychologia Przewodnictwo Przywództwo z  Katowic.
  2. Jak nie przekraczać ustalonych granic – czyli rzecz o mobbingu w instytucjach i podmiotach integracji i pomocy społecznej  – 10 maja 2023 roku. Forum poprowadzi Pani Barbara Kunysz-Syrytczyk.
  3. Rada Pożytku Publicznego (RPP) – powołanie i funkcjonowanie – 2 czerwca 2023 roku. Forum poprowadzi Pan Tomasz Pawłowski z Fundacji TRZECI.ORG z Gliwic.
  4. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – 23 sierpnia 2023 roku. Forum poprowadzi Pani Barbara Kunysz-Syrytczyk.

Fora Międzysektorowe odbędą się w Katowicach w godzinach 9:30 – 15:15. Szczegółowe programy poszczególnych spotkań znajdują się poniżej.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza (dostępny poniżej – należy wybrać odpowiedni temat forum w wierszu rozwijanym w górnej części formularza),
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych tj. oświadczenia uczestnika projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym (warunek konieczny!).

Fora Międzysektorowe realizowane są przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona (maksymalnie 30 osób). W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 3 dni roboczych przed terminem danego spotkania lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji forum prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forów można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forów i nadsyłania zgłoszeń.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program forum 28 kwietnia 2023 r. (OSL)

Ramowy program forum 10 maja 2023 r. (Mobbing)

Ramowy program forum 2 czerwca 2023 r. (RDPP)

Ramowy program forum 23 sierpnia 2023 r. (Aspekty społeczne)

Źródło: https://es.rops-katowice.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-forach-miedzysektorowych-w-katowicach/

Skip to content