Współpraca z Politechniką Częstochowską

7

Projekty Zrealizowane

 

PROJEKT DOT. NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ BIZNESOWYCH pn. UCZMY SIĘ WZAJEMNIE

a) Adresaci działań:
funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej współpracujące z JOWES

b) Organizatorzy:
Wydział Zarządzania P.Cz: dr inż. Aneta Pachura, dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz, Prof. PCz. (tylko pilotaż) oraz JOWES

c) Zespół realizujący:
Studenci studiów stacjonarnych na kierunku: Design i zarządzanie projektami, w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych
we współpracy z Przedstawicielami wybranych podmiotów ekonomii społecznej

d) Terminy realizacji:
rok akademicki 2019/2020 (X.2019-I.2020)
rok akademicki 2020/2021 (X.2020-I.2021)
rok akademicki 2021/2022 (X.2021-I.2022)
rok akademicki 2022/2023 (X.2022-I.2023) – obecnie w realizacji IV edycja

e) Miejsce realizacji:
Wydział Zarządzania P.Cz /JOWES

f) Specyfika:

Zespół projektowy w składzie maksymalnie do 4-ch Studentów przygotowuje pod kierunkiem Osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne – projekt nowego przedsięwzięcia biznesowego zgodnie z potrzebami danego podmiotu ekonomii społecznej.

Ilość zespołów projektowych wynika z liczebności grupy dziekańskiej i ilości wybranych podmiotów ekonomii społecznej. Zespół projektowy jest w stałym kontakcie z Przedstawicielem danego podmiotu ekonomii społecznej.

Konceptualizacja przygotowywanych projektów wynika z potrzeby dywersyfikacji dotychczas prowadzonej działalności przez dany podmiot ekonomii społecznej i/lub ubiegania się o finansowanie zewnętrzne na realizację przedsięwzięć biznesowych
w ramach ogłaszanych konkursów.

WARSZTATY W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNEJ

a) Adresaci działań:
osoby planujące rozpoczęcie działalności, zgłaszające się przez JOWES
b) Organizatorzy:
Wydział Zarządzania P.Cz: dr inż. Aneta Pachura oraz JOWES
c) Osoba realizująca:
dr inż. Aneta Pachura we współpracy z JOWES
d) Termin realizacji:
start: wrzesień/październik 2019 r. – ostatnie warsztaty zrealizowano w listopadzie 2021
ogółem zrealizowano 5 spotkań (2019-2021)
e) Miejsce realizacji:
JOWES
f) Specyfika:
Warsztaty obejmują 5 godzin zajęć praktycznych i prowadzone są w maksymalnie 12-sto osobowej grupie docelowej (liderzy
oraz przedstawiciele PS)
Proponowana tematyka warsztatów dotyczy poszukiwania pomysłów na biznes, analizę i weryfikację pomysłów oraz
przygotowanie wstępnej koncepcji przedsięwzięcia.

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lok.3,
42-202 Częstochowa,
tel. 34 325 71 42, fax 34 360 57 47
e-mail: arr@arr.czestochowa.pl
www.arr.czestochowa.pl

 

„PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW BIZNESPLANÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH”

Koordynatorzy:
dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz, Prof. PCz./JOWES

Uczestnicy oraz ich rola:
JOWES – jako organizator naboru oraz koordynator współpracy pomiędzy uczestnikami projektu (PS) a studentami.
Studenci studiów stacjonarnych na kierunku Design i zarządzanie projektami realizowanych na Wydziale Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej – realizują projekt w zakresie opracowania elementów biznesplanu dla uczestników projektu
JOWES.
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – występuje w projekcie jako koordynator prac studentów nad
elementami biznesplanu oraz współpracy z JOWES.
Uczestnicy projektu – Przedsiębiorstwa Społeczne współpracujące z JOWES.
Cel współpracy:
Pomoc w opracowaniu elementów biznesplanu uczestnikom projektu (PS) oraz wykształcenie kompetencji i doświadczeń
w zakresie opracowywania i oceny biznesplanów przez studentów WZ PCz.
Charakter współpracy:
Dobrowolna opierająca się na deklaracji chęci udziału uczestnika projektu oraz wyrażeniu zgody na udostępnienie
fragmentów formularza rekrutacyjnego w projekcie JOWES. Opracowanie elementów biznesplanów nie ma charakteru usługi
komercyjnej i w związku z tym nie wiąże się z powstaniem stosunku umowy na usługę pomiędzy studentami a uczestnikami
projektu, ani z wynikającymi z tego konsekwencjami. WZ PCz oraz studenci dokładają starań by opracowywane elementy
biznesplanu odpowiadały sytuacji wewnętrznej uczestnika projektu oraz uwarunkowaniami rynkowymi. Decyzję o dalszym
wykorzystaniu opracowanych elementów biznesplanu podejmuje uczestnik projektu. Podjęcie współpracy nie przekłada się
na wyniki oceny WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH (BIZNESPLAN) ORAZ O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO
WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu JOWES.
Przebieg współpracy:
1.Złożenie formularza rekrutacyjnego w projekcie przez uczestników projektu.
2.Wyrażenie chęci przez uczestników projektu do udostępnienia następujących elementów formularza.
Charakterystyka przedsięwzięcia.
Kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie wnioskodawcy.
Posiadane zasoby / przewidywane koszty.
3.Opracowanie przez studentów następujących elementów biznesplanu.
Charakterystyka przedsięwzięcia / ew. możliwość rozszerzenia zakresu działalności wnioskodawcy.
Zakładane koszty i przychody.
Harmonogram przedsięwzięcia.
Analiza strategiczna wnioskodawcy oraz otoczenia.
4.Przekazanie uczestnikom projektu opracowanych elementów biznesplanu.

Aktualności

 

Podsumowanie III edycji projektu Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – JOWES – Przedsiębiorstw Społecznych pn.: „Uczmy się wzajemnie”

"Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić"– Walt Disney Kolejny projekt został zrealizowany przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (JOWES) przy AgencjiRozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (WZ PCZ) przy wsparciuWydziału...

czytaj dalej
Skip to content