Rok 2023 przyniósł wyjątkowe wydarzenie, które połączyło piękno przyrody z działaniami na rzecz dobra wspólnego. To spotkanie nie tylko z naturą, lecz także z inicjatywami społecznymi o charakterze ekonomicznym. VI Rajd Podmiotów Ekonomii Społecznej, który miał miejsce w urokliwym Parku Krajobrazowym „Lasy nad górną Liswartą”, przyciągnął ponad 90 uczestników.

 Park Krajobrazowy: Skarb Przyrody

Park Krajobrazowy „Lasy nad górną Liswartą” to skarb natury, który został poddany szczególnej ochronie ze względu na swoją wyjątkową wartość przyrodniczą, malownicze krajobrazy oraz bogactwo biologiczne. To miejsce, w którym natura wciąż panuje suwerennie, zachowując swoje pierwotne piękno i funkcje ekosystemów. Takie obszary odgrywają kluczową rolę w zachowaniu bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i propagowaniu zrównoważonego wykorzystywania zasobów przyrody.

 

 

 Rajd Podmiotów Ekonomii Społecznej: Harmonijne Połączenie Natury i Społeczeństwa

W tym wyjątkowym otoczeniu odbył się VI Rajd Podmiotów Ekonomii Społecznej. Uczestnicy rajdu mieli nie tylko okazję do kontaktu z naturą, ale również wspierania lokalnych inicjatyw społecznych. Współdziałanie dwóch tak istotnych sfer – przyrody i społeczności – stworzyło unikalną okazję do doświadczania piękna natury oraz jednoczesnego angażowania się w inicjatywy mające pozytywny wpływ na otoczenie. 

Rajd skupił się na zadaniach integrujących uczestników, takich jak rozwiązywanie szyfrów i zagadek, co nie tylko dostarczało rozrywki, ale również sprzyjało budowaniu relacji i współpracy. To była okazja, by odkrywać swoje umiejętności, dzielić się wiedzą oraz wzajemnie motywować do osiągania celów.

Ścieżki Rajdu i Wspólne Zadania: Wzmacnianie Współpracy

Malownicza miejscowość Jezioro stała się punktem wyjścia dla uczestników rajdu. Dzieląc ich na cztery grupy według kolejności alfabetycznej imion, organizatorzy zapewnili, że każdy uczestnik miał szansę na wspaniałe doświadczenia i integrację. Przed startem uczestnicy nabrali energii, pijąc kawę i herbatę, a także zabierając ze sobą butelki wody na drogę. Grupy wyruszyły w 10-minutowych odstępach czasu, a na ich drodze czekały zadania, takie jak szyfrowanie gaderypoluki, lanie wodą z  hydronetki czy rozwiązanie węzła gordyjskiego i przejście po deskach „na drugą stronę rzeki”.  Te nietuzinkowe wyzwania nie tylko dostarczyły uczestnikom rozrywki, ale także wzmocniły ich współpracę i zdolność do pracy zespołowej.

Spotkanie z Przedsiębiorczością Społeczną: Alpaka.Love i Fundacja Kuźnia Pomysłów

Nie da się ukryć, że jednym z najważniejszych celów działania JOWES jest wspieranie tworzenia przedsiębiorstw społecznych. W związku z tym niezwykłym punktem rajdu był czas spędzony w Fundacji Kuźnia Pomysłów – AlpakaLove. To miejsce, w którym każdy może poczuć się pozytywnie, a głównymi bohaterami są urocze alpaki, którym towarzyszą dwie mini kózki, owieczki i szopy pracze. To stado istnieje dla celów terapeutycznych, stanowiąc doskonały przykład inicjatywy ekonomicznej z głębokim społecznym zastosowaniem. Fundacja działa lokalnie, wspierając wszechstronny rozwój dorosłych i dzieci z niepełnosprawnościami.

Podsumowanie: Pełne Emocji Wydarzenie

VI Rajd Podmiotów Ekonomii Społecznej w Parku Krajobrazowym „Lasy nad górną Liswartą” był niesamowitym doświadczeniem, które połączyło miłośników przyrody i zwolenników inicjatyw społecznych. To wydarzenie pokazało, że natura i współpraca mogą istnieć w symbiozie, przynosząc korzyści zarówno środowisku, jak i społeczeństwu. Rajd ten wpisał się w ducha zrównoważonego rozwoju oraz współtworzenia lepszego jutra poprzez harmonijne oddziaływanie na przyrodę i społeczność lokalną.

Już teraz zapraszamy Was na przyszły rok 

Paula Wypych

Animator JOWES

 

Skip to content