Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 10.08.2023r. przygotowało pismo, w którym
podsumowuje dotychczasowe interpretacje dotyczące wprowadzenia organu konsultacyjno-
doradczego w przedsiębiorstwie społecznym, a z czym jak wiadomo było najwięcej niejasności.

Poniżej wytyczne:

ORGAN KONSULTACYJNY W SPÓŁKACH Z O.O., SPÓŁKACH AKCYJNYCH I KLUBACH SPORTOWYCH

 • funkcje organu konsultacyjno-doradczego pełni rada nadzorcza (dalej RN) lub komisja rewizyjna (dalej KR);
 • zgodnie z art. 213 § 1 kodeksu spółek handlowych (KSH) umowa spółki może ustanowić RN lub
  KR albo oba te organy. Jeśli spółka jest (lub chce być) przedsiębiorstwem społecznym musi posiadać RN lub KR;
 • wybór, który ze wskazanych organów zostanie powołany należy do podmiotu;
 • powołanie RN i KR odbywa się na zasadach określonych w KSH. W RN i KR mogą zasiadać
  osoby spełniające kryteria wskazane w KSH. Pracownicy spółki mogą ale nie muszą znajdować
  się w składzie RN/KR;
 • KSH przewiduje, że powołanie RN lub KR jest ujęte w umowie spółki i wymaga wpisu do KRS.

  ORGAN KONSULTACYJNO-DORADCZY W FUNDACJACH I STOWARZYSZENIACH
 •  nazwa organu jest określona ustawowo – „organ konsultacyjno-doradczy”;
 •  skład organu określa art. 7 ust 1 lub 2 ustawy o ES;
 •  kompetencje organu określa art. 7 ust. 3 ustawy o ES;
 •  sposób powołania organu nie jest określony w ustawie o ES.

  ORGAN KONSULTACYJNO-DORADCZY W SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH
 • Rolę organu konsultacyjno-doradczego pełni spotkanie konsultacyjne w przypadkach
  określonych w art. 7 ust. 5 ustawy o ES.
 1. Pismo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dot. organu konsultacyjno-doradczego
  Treść pisma
  https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/co-robimy/prawo/ustawa-o-ekonomii-
  spolecznej/komentarz/
 2. Status przedsiębiorstwa społecznego
  https://jowes.pl/aktualnosci/o-przyznaniu-statusu-przedsiebiorstwa-spolecznego
  https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/co-robimy/przedsiebiorstwa-spoleczne/jak-uzyskac-status-
  ps/

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji
Zespół JOWES

Skip to content