„Oszczędzaj energię” – pod takim hasłem realizowana jest tegoroczna kampania Europejskiego Tygodnia Mobilności 2023!

Idea powstania ETM (dawniej: Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu) zainicjowana została przez Komisję Europejską w 2002 r. mając na celu podnoszenie świadomości na temat zrównoważonej mobilności 
w miastach transportu publicznego i innych czystych, inteligentnych rozwiązań transportowych. Kampania ta uznawana jest za siłę napędową zrównoważonej mobilności miejskiej w Europie i poza nią.

Jest to inicjatywa, której głównym celem jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania, podnosząc tym samym świadomość czym jest zrównoważona mobilność. 

W czasie kampanii realizować można trzy typy aktywności:

  • tydzień działań – organizacja wydarzeń od 16 do 22 września. np.: warsztaty, prelekcje, konkursy. 
  • działania trwałe – działanie, które przyczynia się do odejścia od samochodu na rzecz ekologicznego środka transportu.
  • dzień bez samochodu – zamknięcie dla ruchu samochodowego ulicy lub pewnego obszaru gminy.

Biorąc po uwagę zmiany, które zachodzą w systemie transportowym, władze lokalne oraz podmioty ekonomii społecznej zachęcają do wykorzystania obchodów ETM na wypróbowanie innowacyjnych środków planowania, promowanie nowej infrastruktury i technologii, w tym rozpowszechnianie zrównoważonego rozwoju wśród lokalnej społeczności. To czas, w którym realizowane są również inicjatywy poprawiające ochronę środowiska. ETM wspiera przede wszystkim projekty i inicjatywy, które poprawiają jakość naszego życia – wpływ działań na społeczeństwo dotyczy: zdolności transportu do zapewnienia mobilności i dostępności, oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

ETM w Polsce

Polskie miasta biorą udział od samego początku istnienia kampanii. Za koordynację ETM w Polsce odpowiada Ministerstwa Infrastruktury.

Edycja 2018

Tematem przewodnim kampanii było hasło „Multimodalność” oraz slogan „Przesiadaj się i jedź”. Polska w 2018 roku znalazła się wśród trzech państw z największym przyrostem uczestników.

Edycja 2019

Tematem przewodnim kampanii było hasło „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy” oraz „Chodź z nami!”.

Edycja 2020

Tematem przewodnim kampanii było hasło „Zeroemisyjna mobilność dla każdego”. Pomimo ograniczeń wynikających z pandemii w roku 2020 udało się utrzymać zainteresowanie udziałem w kampanii ETM, w której Polska znalazła się na podium, zajmując 3  miejsce.

Edycja 2021

Tematem przewodnim kampanii było „Bezpiecznie i zdrowo dzięki zrównoważonej mobilności”. W roku 2021 kampania ETM obchodziła 20-lecie. 

Edycja 2022

Tematem przewodnim kampanii było „Lepsze połączenia”. 

ETM na świecie

W 2002 roku pierwszy Europejski Tydzień Mobilności odbył się w 328 miastach, oferując różnorodność działań w zakresie transportu publicznego. Kampania ma obecnie zasięg ogólnoświatowy.

 

 

Swój udział w tegorocznych obchodach zgłosiło 2591  miast z 41 krajów, tym Argentyna, Ekwador, Meksyk, Japonia. Częstochowa po raz 19 bierze udział w kampanii przy współpracy instytucji publicznych, prywatnych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Przyłącz się do wydarzeń i promuj z nami Europejski Tydzień Mobilności 2023!

Marta Gajowczyk

Doradca kluczowy

 

Skip to content