Ważne wydarzenie Konferencja ESG – Środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny pn. WYZWANIA REGULACJE TRENDY!
już 20.06.2023r. w Częstochowie w Hotelu Arche!

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S. A. wraz z Partnerami wydarzenia
Wydziałem Polityki Społecznej oraz Wydziałem Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy serdecznie zapraszają do udziału w VI już edycji Konferencji ESG – Środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny pn. WYZWANIA REGULACJE TRENDY, która odbędzie się w Hotelu Arche w Częstochowie, od godz. 9.00.

 Celem wydarzenia jest promowanie otwartości biznesu i Przedsiębiorstw Społecznych w realizacji strategii CSR oraz wypracowywanie standardów współpracy pomiędzy sektorami. Podjęte zostaną dyskusje na temat środowiska, społecznej odpowiedzialności, w szczególności poruszone zostaną obszary budowania świadomości oraz raportowanie, wpływ na budżet, innowacje i finansowanie.

 Eksperci przybliżą również jaki wpływ ESG ma na pozyskiwanie klientów, motywowanie pracowników i efektywną rekrutację. Spotkanie będzie miało charakter sieciującego spotkania, zrzeszającego Przedsiębiorstwa Społeczne, przedsiębiorców, IOB i środowisko akademickie. Będzie to z pewnością szansa na wymianę spostrzeżeń, doświadczeń i wymianę kontaktów.

  Ideą ESG jest dążenie do zapewnienia wszystkim grupom społecznym możliwie wysokiego, zrównoważonego poziomu życia oraz promowanie zrównoważonych wzorców. Ludzie, ryzyko i kapitał są kluczowymi ogniwami łączącymi wszystkie wymiary ESG. Człowiek znajduje się w centrum zagadnień związanych z klimatem i odpornością, różnorodnością, równością i inkluzywnością oraz zrównoważonym rozwojem.Organizacje znajdujące się w czołówce w zakresie ESG wiedzą, że inwestorzy, którzy doceniają znaczenie przyciągania najlepszych talentów, będą wspierać tych, którzy mają wdrożone odpowiednie procesy, talenty i technologie, aby prowadzić wydajne kapitałowo przedsiębiorstwa, a także skupiać się na kwestiach społecznych i środowiskowych. Raportowanie ESG to proces, do którego należy się przygotować. Dla świata biznesu to wyzwanie, ale też nowe korzyści. Wprowadzenie strategii ESG może wydawać się kosztowne i trudne w realizacji. W związku z tym warto zacząć od małych kroków, które z czasem przyniosą pożądane efekty a udział w Konferencji, na którą serdecznie zapraszamy niech będzie tym krokiem i przybliżeniem tematu.

Pierwsza część Konferencji to Panel dyskusyjny, godz. 10.15-11.30.

W debacie wezmą udział eksperci, m.in.

  • Kamil Smogorzewski – Dyrektor ds. Komunikacji IBRiS, Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS, dyrektor ds. komunikacji i koordynator krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych w Instytucie IBRiS, członek zespołów badawczych w projektach dotyczących CSR dla największych polskich spółek giełdowych, współtwórca i wydawca podcastu Forum IBRiS – medium o cechach think tanku zbudowanego w oparciu o bazę badań marketingowych, społecznych i politycznych, wykładowca akademicki, autor artykułów o tematyce społecznej i marketingowej, redaktor naukowy dwóch monografii, były wieloletni redaktor naczelny Działu Wschód w Portalu Spraw Zagranicznych, współpracuje z organizacjami zajmującymi się ochroną praw człowieka i praw mniejszości. Hobbystycznie tworzy grafiki.
  • Michał Sobczyk – Executive Consultant, KPMG, specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju i raportowania niefinansowego, konsultant
    wykonawczy w zespole ESG Strategy & Reporting Działu Doradztwa Biznesowego KPMG w Polsce. W przeszłości związany z sektorem pozarządowym
    oraz przedsiębiorczością społeczną
  • Elżbieta Sieniawska, Corporate Social Responsibility Country Lead, Capgemini Polska
  • Bartłomiej Leszczyński, Dyrektor Działu obsługi inwestorów i terenów inwestycyjnych, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Druga część Konferencji to warsztaty godz. 12.00-13.00

I WARSZTAT pn. „ESG bez edukacji jest jak ekologia bez społecznej świadomości”
prowadząca Małgorzata Masłowska-Bandosz, Dyrektor ds. edukacji ekologicznej, Abrys Sp. z o.o.

Tematyka warsztatów: świadomość ekologiczna a realne działania, diagnoza problemów ekologicznych, narzędzia podnoszące świadomość ekologiczną interesariuszy, case study – omówimy ciekawe projekty edukacyjne, m.in. w zakresie GOZ, ochrony klimatu czy bioróżnorodności.

II WARSZTAT pn. „Złap chwilę – w poszukiwaniu równowagi między dawaniem a braniem”
– prowadząca Barbara Michalska, Wiceprezeska Zarządu, Edukabe Fundacja Kreatywnych Rozwiązań.

Godzinny warsztat poświęcony będzie wprowadzaniu w życie idei zrównoważonego zarządzania aktywnością zawodową. Podczas spotkania rozważymy:
czy utrzymywanie równowagi pomiędzy aktywnościami zawodowymi i osobistymi, może przekładać się na jakość naszego życia?

Które narzędzia cyfrowe wspomagają budowanie cyfrowego balansu? Jakie techniki oddechowe i relaksacyjne, wspomagają utrzymywanie balansu zawodowego? W jaki sposób przekaz językowy, buduje nasze wyobrażenie o świecie; i czyni go miejscem pełnym zagrożeń lub przestrzenią do rozwoju?

Barbara Michalska – Freelancerka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, pedagożka, socjoterapeutka, terapeutka pedagogiczna, certyfikowana terapeutka ręki. W trakcie uzyskiwania kwalifikacji – Interwent Kryzysowy. Współzałożycielka i trenerka fundacji EduKABE. Trenerka w zakresie bezpieczeństwa w Internecie i Edukacji Medialnej. Ambasadorka kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” Ekspertka w Sieci Edukacji Cyfrowej – KOMETA. Tutorka w programie Dream Worker Fundacji Robinson. Praktyk programu "Dam Radę i Jestem z Ciebie Dumny "- opartego na filozofii Podejścia
Skoncentrowanego na Rozwiązaniu. Twórczyni projektów edukacyjnych i profilaktycznych a także opinii do Wieloletnich Programów Profilaktycznych. Nieformalna pasjonatka wyszukiwania potencjałów edukacyjnych i budowania sieci współpracy pomiędzy specjalistami w 3 sektorze i edukacji formalnej.
Pasjonatka Networking_u. Zainteresowania zawodowe: Bezpieczeństwo Cyfrowe / Edukacja Medialna / Profilaktyka / Kompetencje Cyfrowe / Edukacja Seksualna / Edukacja Antydyskryminacyjna / Inspiracje Edukacyjne / Pozytywna Strona Internetu / Kompetencje Przyszłości/ Budowanie zespołu.

Mariola Wieczorek

Doradca Biznesowy

 

Zapraszamy serdecznie!

Osoby do kontaktu
Mariola Wieczorek, mariola@jowes.pl
Magdalena Trzepizur, magdalena@jowes.pl

Skip to content