Nabór 2021

Nabór Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Zgodnie z § 24 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie, Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej trwa nabór Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego od dnia 09.11.2017 r. dla Przedsiębiorstw Społecznych utworzonych w ramach projektu. Przedsiębiorstwo Społeczne ubiegające się o przedłużone wsparcie pomostowe składa wniosek w terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego. Maksymalna kwota przedłużonego wsparcia pomostowego, o które może się ubiegać Beneficjent pomocy wynosi 1000 zł przez pierwsze 3 miesiące po zakończeniu...

Skip to content