„Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić”
– Walt Disney


Kolejny projekt został zrealizowany przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (JOWES) przy Agencji
Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (WZ PCZ) przy wsparciu
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy trwający przez I semestr 2021/22 na Wydziale Zarządzania PCz.
W ostatnim spotkaniu podsumowującym w dniu 24.02.2022r. wzięło udział 25 uczestników, w tym Studenci WZ PCz
kierunku: Design i zarządzanie projektami, przedstawiciele – liderzy Przedsiębiorstw Społecznych oraz pracownicy JOWES na
czele z kierownikiem Arturem Szmaciarskim. Z ramienia PCZ WZ udział wzięły dr inż. Aneta Pachura
i dr hab. inż. Iwona Otola, prof. PCz Dziekan Wydziału Zarządzania.

W tej edycji – pierwszy raz – w formie konkursu podsumowano prace projektu – cztery grupy studentów WZ PCz
współpracujących z przedsiębiorstwami społecznymi przedstawiły swoje prace w formie krótkich prezentacji pod
koordynacją dr Anety Pachury. Komisja konkursowa reprezentowana przez ekspertów – przedstawicieli biznesu i uczelni
wyłoniła zwycięzców. Wygrał pomysł Wykorzystanie potencjału miejsca w kierunku rozwoju usług kulturalno-biznesowych
opracowany przez studentów dla Fundacji Pomocy Kobietom Eurohelp. Gratulujemy!
Bardzo dziękujemy Przedsiębiorstwom Społecznym za podjęcie wyzwania i zaangażowanie, tj:

  • SGE Stowarzyszeniu Gospodarstw Edukacyjnych woj. śląskiego,
  • Fundacji Perfect Look,
  • Fundacji Pomocy Kobietom Eurohelp
  • Spółce z o.o. non profit RITTA.


Rozpoczęta III edycja projektu w październiku 2021r. przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej,
wymiany doświadczeń i budowania relacji pomiędzy studentami WZ PCZ i przedstawicielami Przedsiębiorstw Społecznych
(PS). Zespoły projektowe składające się z 3-ch i 4-ch studentów, którzy przygotowywali pod kierunkiem osoby prowadzącej
zajęcia dydaktyczne – dr inż. Anety Pachury projekty rozwoju przedsięwzięcia biznesowego zgodnie
z potrzebami danego podmiotu ekonomii społecznej zderzyły się – i nie ma co ukrywać z trudnościami
i przeciwnościami. Nie zawsze zadziałała skuteczna komunikacja, również pomiędzy Partnerami. Zabrakło dodatkowych
spotkań i częstszej wymiany informacji w kolejnych etapach realizacji. W sumie odbyły się trzy wspólne spotkania podczas
realizacji projektu. Mamy pewien niedosyt, ale co najważniejsze ostateczne działania i zakładane cele zostały zrealizowane
w całości. Partnerzy projektu pozytywnie ocenili współpracę, co potwierdza przeprowadzona ewaluacja projektu.
Zależało nam bardzo za zbudowaniu relacji, podejmowaniu działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej
i tej biznesowej, ale przede wszystkim zachęciliśmy do podejmowania działań wspólnych – tych międzysektorowych.
Dziękujemy wszystkim liderom i przedstawicielom Przedsiębiorstw Społecznych za odwagę, cierpliwość i współpracę oraz
poświęcony czas. Dziękujemy też Wam studentom, którzy podjęli to trudne wyzwanie.


Dziękujemy władzom PCz WZ – w szczególności Pani Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Iwonie Otoli, prof.
PCz oraz Pani Kierownik ds. rozwoju – dr hab. inż. Marlenie Grabowskiej, prof. PCz. Podziękowania przekazujemy też dla dr
Marcina Kozaka – Prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. za możliwość realizacji równego rodzaju
projektów i wsparcie.


Podziękowania dla Kierownika Artura Szmaciarskiego za wsparcie i koordynację projektu po stronie JOWESu.

Skip to content