„Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić”
– Walt Disney

W październiku rozpoczęliśmy II edycję projektu „UCZMY SIĘ WZAJEMNIE”! Projekt realizowany jest przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (JOWES) przy Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (WZ PCZ). Dzięki udziałowi przedsiębiorstw społecznych* oraz wsparciu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy trwające przez I semestr prace studentów na Wydziale Zarządzania PCZ – przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej, wymiany doświadczeń i budowania relacji pomiędzy studentami WZ PCZ i przedstawicielami Przedsiębiorstw Społecznych (PS).

Zespoły projektowe to maksymalnie 3-ch studentów, którzy będą przygotowywać pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne – dr inż. Anety Pachury, projekty rozwoju przedsięwzięcia biznesowego zgodnie z potrzebami danego podmiotu ekonomii społecznej. Zespół projektowy będzie realizował swoje zadania stałym kontakcie z Przedstawicielem danego przedsiębiorstwa społecznego. Koncepcja przygotowywanych projektów wynika natomiast z potrzeby dywersyfikacji lub rozwoju dotychczas prowadzonej działalności przez dane przedsiębiorstwo.

Za nami już dwa spotkania – jedno z liderami Przedsiębiorstw Społecznych oraz partnerami projektu, drugie już w formie on-line, ze studentami WZ PCZ oraz przedstawicielami siedmiu wybranych Przedsiębiorstw Społecznych. Organizacje, głównie liderzy prezentowali zakresy swoich działalności – w tym gospodarczych i tych społecznych oraz przedstawiali obszary do wspólnych działań, nad którymi mają pracować wraz ze studentami. Nie zabrakło czasu na zadawanie pytań i wymianę informacji. W najbliższym czasie planowane są kolejne wspólne działania m.in. tzw. work-shopy już w wybranych grupach roboczych, czyli PS i studenci.
Czas pandemii i praca zdalna utrudnia w znacznym stopniu kontakty i spotkania osobiste – jednak mamy nadzieję, że uda nam się wzajemnie realizować podejmowane inicjatywy oraz wspierać się merytorycznie poprzez wymianę wiedzy i doświadczenia.


*Dziękujemy Wam Przedsiębiorcy Społeczni:

  • Stowarzyszenie „Druga szansa”,
  • Spółdzielnia Socjalna „Manufaktura” ,
  • Fundacja „Walczę z SM”,
  • Fundacja „Kuźnia pomysłów”,
  • Spółdzielnia Socjalna „Ha-Oe”
  • Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców psów i kotów rasowych – Canis e Catus,
  • Stowarzyszenie pomocy potrzebującym „Podaj dalej”.
Skip to content