JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
W dniu 31 marca 2020 roku uchwalono Pakiet Antykryzysowy (tzw. tarczą antykryzysową), mający ułatwić walkę z epidemią i pomoc polskiej gospodarce dotkniętej skutkami epidemii COVID-19. W skład ww. PA wchodzą trzy ustawy, które regulują zasady funkcjonowania wszystkich podmiotów gospodarczych, należą do nich:

  1. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa);
  2. ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy);
  3. projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

Na dzień dzisiejszy brakuje jeszcze wielu informacji dot. choćby na jakich formularzach można składać poszczególne Wnioski o wsparcie lecz w miarę pojawiania się nowych informacji będziemy uzupełniać na bieżąco.

Wsparcie w zakresie wynagrodzenia pracowników

Wsparcie w zakresie zwolnień ze składek ZUS

Wsparcie w zakresie kredytów i pożyczek

Wsparcie w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania i realizacji projektów

Wsparcie w zakresie zagadnień podmiotów reintegracyjnych oraz PFRON

Wsparcie w zakresie księgowo-podatkowym

Szanowni Przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej mamy świadomość, że przedstawione informacje to zbyt mało w obecnej sytuacji. W miarę możliwości będą one aktualizowane. Jeżeli będą mieli Państwo pytanie dotyczące wypełniania poszczególnych wniosków lub innych rozwiązań zapraszamy do kontaktu. Postaramy się Państwu pomóc!

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawPobierz
WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA OCHRONĘ MIEJSC PRACY ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych /informacja dla przedsiębiorców/Pobierz

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz elektronicznego. 

Wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa przygotowane przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Tel. 34 325 71 42,
e-mail: jowes@jowes.pl
Godziny pracy ośrodka:
Pn. – Pt. 7.30 – 15.30