JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Nasze spółdzielnie


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
© JOWES