JOWES rozpoczął wsparcie Przedsiębiorstw Społecznych/Podmiotów Ekonomii Społecznej w formie zakupu produktów/usług w zakresie przeciwdziałania wystąpienia COVID-19.

Pierwsze zakupy dotyczące środków ochrony osobistej przekazaliśmy m.in. podopiecznym OPS-ów oraz strażakom z OSP na terenie subregionu północnego woj. śląskiego.

W odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowania od środowisk lokalnych i organizacji, będących w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, wsparcie zostanie zakupione zgodnie z rekomendacjami (plik).

W tym trudnym okresie poprzez zakup usługi możemy pomóc podmiotom ekonomii społecznej, przedsiębiorstwom społecznym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej wystąpieniem COVID-19 i jednocześnie wspierając tych najbardziej potrzebujących wsparcia w lokalnych środowiskach.

Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społeczne, które w swojej ofercie sprzedaży posiadają m.in. usługi czyszczenia, odkażania budynków czy produkcję środków ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych, przyłbic) mogą zwrócić się do Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i złożyć wniosek na zakup produktów lub usług.

Więcej informacji pod linkiem:

Skip to content