JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Nabór na zakup usług/produktów od Podmiotów Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstw Społecznych w związku z przeciwdziałaniem wystąpienia COVID-19

JOWES wprowadza nową usługę  zakup usług/produktów od Podmiotów Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstw Społecznych w związku z przeciwdziałaniem wystąpienia COVID-19.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 16.06.2020r. do wyczerpania puli środków przeznaczonych na przedmiotowe wsparcie lub zakończenia stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Usługa polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług od PES, będących w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, które zostaną wykorzystane przez różne podmioty na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19, obejmujących w szczególności:

Rekomendacje MFiPRPobierz

Produkty i usługi zakupione przez JOWES od Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych będą przekazywane nieodpłatnie osobom i grupom i instytucjom potrzebującym wsparcia w związku z kryzysem epidemicznym.

Działania JOWES-u są prowadzone zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy wsparciu ROPS Katowice.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek – zakup produktów/usługPobierz
Oferta cenowaPobierz
Protokół odbioru zakupu produktów/usługPobierz

Opublikowano: 16 czerwca 2020
Autor: Rafał Żak