Stowarzyszenie YAVA

Prowadzimy:

1.Środowiskowy Dom Samopomocy
(dzienna placówka wsparcia)

2.Ośrodek wsparcia dla osób z Chorobą Alzheimera

3.Zakład Aktywności Zawodowej „YAVA”
(przedsiębiorstwo społeczne)

Miejsce w którym zatrudnienie znalazło 29 osób
z niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną
(osoby z niepełnosprawnością ruchową, niewidome
oraz z zaburzeniami psychicznymi).

Stowarzyszenie YAVA

Adres

ul. Lakowa 101

42-280 Częstochowa, Śląskie

tel. 34 361 80 56

Strona internetowa

Facebook

Skip to content