Członkami założycielami przedsiębiorstwa społecznego są Gmina Poraj oraz Stowarzyszenie Marina Poraj. Spółdzielnia powstała w lipcu 2016 roku i działa na terenie gminy Poraj. Celem jej działalności jest – zgodnie ze statutem – przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową, a także prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej oraz działalności reintegracji społecznej. Przedsiębiorstwo zatrudnia osoby z lokalnego rynku pracy.
Spółdzielnia zajmuje się kompleksowo usługami związanymi z pielęgnacją terenów zielonych, pracami porządkowymi oraz drobnymi pracami remontowymi. Wykonuje również zadania własne gminy z zakresu gospodarki komunalnej, m.in. utrzymanie porządku, czystości, pielęgnacji terenów zielonych. Oprócz zadań powierzonych nam przez Gminę Poraj oraz Marinę Poraj, świadczymy usługi dla firm i klientów indywidualnych. Spółdzielnia Socjalna „PORACTIVE” świadczy ponadto usługi związane z budową drewnianych domków letniskowych i altan wraz z meblami.

Spółdzielnia Socjalna „PORACTIVE”

Adres

ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
tel. 603610683

Strona internetowa

Skip to content