Spółdzielnia powstała na podstawie umowy partnerskiej, zawartej przez Gminę Miasto Częstochowa i Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Częstochowie. Wcześniej poprzedziła ją uchwała nr 290.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca br. w sprawie powołania spółdzielni socjalnej pod nazwą „Jasne, że zmiana”. Decydującym czynnikiem do powołania Spółdzielni był stosunkowo wysoki czynnik bezrobocia w Częstochowie w momencie tworzenia przedsiębiorstwa.

Celem Spółdzielni jest powrót osób trwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie na rynek pracy, dając im realne narzędzie do zmiany swojej sytuacji życiowej i zawodowej.

Przedmiotem działalności Spółdzielni są mobilne usługi fryzjerskie i kosmetyczne oraz opieka nad osobami starszymi. Oferujemy świadczenie wszelkiego rodzaju usług fryzjerskich i kosmetycznych mobilnie, w domu klienta, zapewniając przy tym wysokie standardy i kompleksową obsługę. Ponadto świadczymy opiekę dzienną w domach osób starszych – wykwalifikowane opiekunki zajmują się osobami starszymi, w tym obłożnie chorymi, świadcząc różne usługi – od drobnych prac porządkowych w mieszkaniu, poprzez przygotowywanie posiłków i karmienie, po codzienną higienę osobistą pacjentów.

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że zmiana”

Adres

ul. Marysia 93,
42-202 Częstochowa,
tel. 507 515 503

Strona internetowa

Facebook

Skip to content