Działalność przedsiębiorstwa społecznego zawiera wielowariantową ofertę. Proponuje ono szeroki wachlarz usług i produktów dla potencjalnych klientów. Głównym nurtem działalności jest ośrodek szkolenia psów, usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt, zoopsychologia, czyli poradnictwo specjalistyczne dla zwierząt z problemami (wycofanych, agresywnych z problemami behawioralnymi) oraz hotel dla psów. Główną grupą docelową dla tego rodzaju usług są właściciele psów z problemami. Kynoterapia, czyli terapia z udziałem zwierzęcia (psa, alpaki lub konia) wspomagająca rehabilitację dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami oraz osób, które wymagają usprawnienia po przebytych urazach. Szkolenie psów dla potrzeb pracy z człowiekiem, czyli szkolenie psów asystentów dla osób niewidomych, psów asystentów dla osób zależnych. Szkolenie psów asystentów to proces długotrwały, wymagający wyselekcjonowania odpowiedniego osobnika pod względem psycho-fizycznym, trwa około 6 miesięcy i wymaga dużych nakładów finansowych. Środki na szkolenie tego rodzaju psów będziemy pozyskiwali m.in. od prywatnych darczyńców, czy poprzez projekty unijne: psów terapeutów do prowadzenia zajęć z dogoterapii, psów specjalistów, które poszukują materiałów wybuchowych i narkotyków, poszukiwawczo – ratowniczych, oraz psów wartowniczo-stróżujących, co wymaga doboru odpowiedniego osobnika ( pod względem rasy oraz o określonych cechach i charakterze).

Kilknij, żeby przeczytać więcej

Jest to proces, który trwa od 3 do 4 miesięcy. Naszymi potencjalnymi klientami na tego rodzaju usługi są organizacje pozarządowe np. grupy poszukiwawczo ratownicze, OSP, służby mundurowe (policja, straż graniczna, celnicy, wojsko, straż miejska, straż pożarna) w kraju i za granicą, terapeuci pracujący ze zwierzętami oraz klienci indywidualni pasjonaci kochający zwierzęta pragnący rozwijać siebie i doskonalić zwierzęta.

Na terenie powiatu częstochowskiego, gminy Kłomnice w miejscowości Huby, Adamów i Skrzydlów realizujemy projekt utworzenia wioski tematycznej „Wilcze Siedlisko”. Wioska będzie budowana na bazie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych gminy Kłomnice, co pozwoli na przyciągnięcie na tereny wiejskie turystów oraz zintegrowanie mieszkańców wsi. W ramach idei wioski tematycznej planujemy, że osoby indywidualne, gospodarstwa agroturystyczne, lokalne przedsiębiorstwa i instytucje publiczne będą tworzyć z nami wspólnie markę miejscowości i jej lokalnych, unikalnych produktów. Wioska tematyczna to pomysł na wieś. Jest to wieś z pomysłem. Motywem przewodnim wioski, będzie wilk, którego potraktujemy wielowymiarowo. Działalność przedsiębiorstwa to edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, która polegać ma na m.in. na organizowaniu grup, w tym wizyt studyjnych, które będą do nas przyjeżdżać i zapoznawać się z tematyką:
-etogram (spis zachowań) wilka, po to, aby poznać naturalne wzorce zachowania psów;

-źródła i funkcje pierwotnych zachowań, aby lepiej zrozumieć zachowanie psa domowego;

-fizyczne i psychologiczne korzyści z posiadania zwierząt;

-historyczna zmienność spojrzenia na zwierzęta i relacje człowiek-zwierz.

Współcześnie zwierzęta przygotowywane są dla potrzeb pracy z człowiekiem. Zwierzęta współpracują z człowiekiem jako terapeuci, przewodnicy osób niewidomych, asystenci oraz funkcjonariusze dla wojska, policji i innych służb mundurowych.

Wilk w kulturze Indian. Pomimo, że sporo wiemy o tych zwierzętach, wciąż jest on jednym z bardziej tajemniczych istot. Przypomina nam też o tym, że pomimo tego, iż żyjemy w cywilizowanym świecie, pozostajemy w nierozerwalnym związku z naturą i jesteśmy jej częścią. Przede wszystkim uczy nas życia w stadzie i w społeczności, współpracy z grupą, zasad w niej panujących oraz ich poszanowania. Uczy pokory, by szanować poglądy innych, nawet jeśli sami się z nimi nie zgadzamy. Ukazuje nam pewne struktury społeczne, szacunek i wartości, jakich nie poznamy alienując się ze społeczności. Jednocześnie pokazuje jak pomimo uwikłania się w sfery rodzinne i społeczne pozostać sobą, wolnym i niezależnym duchem.

Adres

Huby 37, 42-270 Kłomnice

509 031 259

Facebook

Skip to content