Fundacja Muzyki Niezależnej

Ideą Fundacji Muzyki Niezależnej jest promowanie i rozwój najciekawszych zjawisk związanych z muzyką niezależną. Inicjujemy projekty muzyczne, reprezentujemy artystów, prowadzimy wydawnictwo oraz działania edukacyjne, świadczymy pomoc w pozyskiwaniu środków na rozwój i promocję działalności artystów. 

Główny obszar działalności – kultura:
1. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3. Działania na rzecz podnoszenia poziomu życia kulturalnego społeczeństwa;
4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
5. Działalność w zakresie popularyzacji muzyki niezależnej o wyraźnych walorach artystycznych;
6. Otoczenie mecenatem i promocją młodych muzyków z Polski i zagranicy o wyraźnym potencjale artystycznym;
7. Inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury. 

 

 

 

FMN

Adres

Łukasz Pospieszalski tel. 667-777-600e-mail: kontakt@fmn.fund

Strona internetowa

Skip to content