Fundacja Gutenberg powstała w 2017 roku. Przewodnią ideą Fundacji jest wspieranie działań oświatowych i edukacyjnych, opracowywanie i publikacja książek i materiałów piśmienniczych oraz promocja czytelnictwa, polskiej literatury za granicą, nowoczesnych metod nauczania poprzez działania w sektorze kultury, działania na rzecz promowania ambitnej literatury i sztuki, edukacja poprzez działania parateatralne oraz rozpowszechnianie wszelkich form działań artystycznych. Fundacja ma w założeniu prowadzenie spotkań autorskich, organizację warsztatów dla uczniów i młodzieży, szkolenia i kursy z różnych dziedzin dla nauczycieli, osób pracujących w sektorze wydawnictw oraz animatorów kultury, a także realizację konkursów.

Adres

Marszałka Ferdynanda Focha 19/21
42-217 Częstochowa
tel. +48 502 112 186

Strona internetowa

Facebook

Skip to content