Fundacja Growart

dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Fundacja Growart powstała z myślą o dzieciach, młodzieży oraz dorosłych, którzy chcą się uczyć, czują, że mogą osiągnąć więcej, ale potrzebują narzędzi.

Fundacja poprzez swoje działania rozwojowe (szkolenia, warsztaty, treningi) chce wspierać szczególnie dzieci i młodzież, ale również rodziców/opiekunów, pedagogów i trenerów sportowych w rozwijaniu u dzieci kompetencji miękkich, czyli tych odpowiedzialnych za:

  • poczucie własnej wartości,
  • umiejętne budowanie relacji,
  • odnajdywanie swojego miejsca w środowisku,
  • otwartej i szczerej komunikacji,
  • radzeniu sobie z emocjami oraz wyznaczaniu i osiąganiu celów.

 

Adres

Kontakt: Ul. Jasnogórska 43 lok. 5 (II piętro), 42-217 Częstochowa

Anna Kazibudzka tel. 519 196 007

e-mail: biuro@growart.pl

Strona internetowa

Skip to content