Szkolenie „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych”.

Szkolenie „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych”.

Zapraszamy do udziału w 2-dniowym szkoleniu „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych”.
Szkolenie poprowadzi Ilona Pietrzak – od 12 lat związana z sektorem społecznym. Wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich, w którym dba o tworzenie kampanii łączących przekaz merytoryczny z budowaniem silnej i niezależnej organizacji. Trener i doradca w zakresie zarządzania, ekonomii społecznej oraz fundraisingu. Przedsiębiorca społeczny. W 2015 r. znalazła się w gronie pięciu najlepszych zespołów do spraw komunikacji w organizacjach pozarządowych w Polsce – nominacja do nagrody PRotony 2015, uznanej jako jedna z najważniejszych nagród branży PR.
Zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1. Część teoretyczna: Logika projektowa. Formułowania celów, planowania zadań, harmonogram, budżet, rezultaty, formułowanie wskaźników. Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej oraz zasady ubiegania się o fundusze dla PES w ramach dotacji, grantów i zadań zleconych.
2. Część praktyczna: Przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
W trakcie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad.

Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, itp. posiadających numer NIP, z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego: Miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest podpisanie deklaracji udziału w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Celem weryfikacji zachęcamy do kontaktu z biurem projektu lub osobą odpowiedzialną za szkolenie. Dla osób nieposiadających podpisanej deklaracji istnieje możliwość jej podpisania – najpóźniej do 10.07.2024r.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Kontakt: Łukasz Bednarczyk, lukasz@jowes.pl (poniedziałek-piątek 7:30–14:30)
Termin:
17.07.2024r., w godzinach 14:00-20:00
18.07.2024r., w godzinach 08:00-14:00
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/119, Częstochowa.

Szkolenie organizowane przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowa S.A.

Serdecznie zapraszamy.

Registrations are closed for this event

Adres

Skip to content