Szkolenie pn. „Delegowanie zadań i informacja zwrotna w zespole pracowniczym NGO”.

Szkolenie pn. „Delegowanie zadań i informacja zwrotna w zespole pracowniczym NGO”.

Zapraszamy na 2 – dniowe szkolenie pn. „Delegowanie zadań i informacja zwrotna w zespole pracowniczym NGO”.

Szkolenie zawierające modele feedforward, rola feedforward w procesie rozwojowym pracownika i sposobach motywowania pracowników. Wiedza z zakresu m.in. sztuki udzielania informacji zwrotnej, umiejętność przyjmowania konstruktywnej krytyk, podniesienie efektywności udzielanych informacji zwrotnych. Elementy zmniejszające liczby konfliktów i nieporozumień w organizacji przez poprawę jakości udzielanych informacji zwrotnej. Najlepsze metody delegowania.

Terminy:
17.11.2023r.
13:30-17:00 – szkolenie
17:00-19:00- doradztwo indywidualne lub grupowe

18.11.2023r.
9:00 12:30 – szkolenie

Szkolenie z technik wspierających efektywność pracy kreatywnej, mające na celu wzrost umiejętności w zakresie twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Wśród zagadnień szkolenia m. in. techniki twórczego myślenia – technika odwrócenia problemu, technika mapy myśli, technika udoskonalonej burzy mózgów, dostosowywanie pomysłów do realiów organizacji i kompetencji zespołu.

Szkolenie poprowadzi specjalista w temacie – Mirosław Serbinowicz.

W trakcie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i przerwy kawowe.

Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, itp. posiadających numer NIP, z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego: Miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest podpisanie deklaracji udziału w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023”. Celem weryfikacji zachęcamy do kontaktu z biurem projektu lub osobą odpowiedzialną za szkolenie. Dla osób nieposiadających podpisanej deklaracji istnieje możliwość jej podpisania – najpóźniej do 10.11.2023r.

Kontakt: Łukasz Bednarczyk, lukasz@jowes.pl (poniedziałek-piątek 7:30 – 14:30)

Registrations are closed for this event

Adres

Skip to content