Szkolenie „Kreatywny Lider”

Szkolenie „Kreatywny Lider”

Zapraszamy na 2 – dniowe szkolenie pn. „Kreatywny Lider”.

Terminy:
16.11.2023r.
9:00-12:30 – szkolenie
17:00-19:30- doradztwo indywidualne lub grupowe

18.11.2023r.
13:30-17:00 – szkolenie
17:00-19:00 – doradztwo indywidualne lub grupowe

Podczas szkolenia zapoznacie się z następującymi zagadnieniami:

1. Twórcze sposoby myślenia i działania pracowników w procesie kreatywnym.
2. Etapy procesu twórczego: generowanie, ocena pomysłów, rozwój pomysłów, transfer pomysłu.
3. Proces budowy twórczego, kreatywnego zespołu.
4. Zasady pracy kreatywnej, niezbędne dla twórczego rozwiązywania problemów.

Szkolenie poprowadzi specjalista w temacie – Mirosław Serbinowicz.

W trakcie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i przerwy kawowe.

Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, itp. posiadających numer NIP, z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego: Miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest podpisanie deklaracji udziału w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023”. Celem weryfikacji zachęcamy do kontaktu z biurem projektu lub osobą odpowiedzialną za szkolenie. Dla osób nieposiadających podpisanej deklaracji istnieje możliwość jej podpisania – najpóźniej do 10.11.2023r.

Kontakt: Łukasz Bednarczyk, lukasz@jowes.pl (poniedziałek-piątek 7:30 – 14:30)

 

Zarezerwuj miejsce już teraz

Join 2 others!

Loading gif

Chcesz zrezygnować

Use this tool to manage your registration.

Adres

Skip to content