Szkolenie „Ekonomizacja podmiotów ekonomii społecznej – działalność odpłatna i gospodarcza”

Szkolenie „Ekonomizacja podmiotów ekonomii społecznej – działalność odpłatna i gospodarcza”

W związku z ogromnym zainteresowaniem szkoleniem, lista uczestników jest już zamknięta. Zapraszamy do wpisania się na listę rezerwową pisząc e-maila na adres: lukasz@jowes.pl

 

Zapraszamy na 1 – dniowe szkolenie pn. „Ekonomizacja podmiotów ekonomii społecznej – działalność odpłatna i gospodarcza”.

Podczas szkolenia zapoznacie się z następującymi zagadnieniami:

Rodzaje działalności organizacji pozarządowej: statutowa, po-żytku (odpłatna, nieodpłatna) gospodarcza. „Sfery pożytku publicznego” (sfera zadań publicznych) Kto może prowadzić działalność pożytku? Formy działalności pożytku publicznego. Zysk a charakter non profit organizacji. Rejestracja działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pobieranie „wynagrodzenia” za „działalność” w sferze zadań publicznych. Sprzedaż przedmiotów otrzymanych w darowiźnie. Zmiany w statucie organizacji w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i/lub odpłatnej, Wydzielenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej w projekcie (zadaniu). Księgowe wydzielenie działań odpłatnych, nieodpłatnych i gospodarczych.

Termin: 07.10.2023r., w godzinach 8:00-14:00
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/119, Częstochowa.

Szkolenie poprowadzi specjalistka w temacie – Justyna Janota.

W trakcie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad.

Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, itp. posiadających numer NIP, z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego: Miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest podpisanie deklaracji udziału w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023”. Celem weryfikacji zachęcamy do kontaktu z biurem projektu lub osobą odpowiedzialną za szkolenie. Dla osób nieposiadających podpisanej deklaracji istnieje możliwość jej podpisania – najpóźniej do 30.09.2023r.

Kontakt: Łukasz Bednarczyk, lukasz@jowes.pl (poniedziałek-piątek 7:30 – 14:30)

Registrations are closed for this event

Chcesz zrezygnować

Use this tool to manage your registration.

Adres

Skip to content