Szkolenie „Akademia Lidera”

Szkolenie „Akademia Lidera”

Zapraszamy na bezpłatne, 2-dniowe szkolenie online pn.: „Akademia Lidera”.

Szkolenie poprowadzi Mirosław Serbinowicz – trener, specjalista szkoleniowiec w następujących dziedzinach: zarządzania (zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia liderskie, motywacyjne) negocjacji (porozumiewanie się, tworzenie relacji międzyludzkich, negocjacje biznesowe) oraz komunikacji interpersonalnej (personal branding, public relations, kreowanie wizerunku, autoprezentacji) – 26-letnie doświadczenie trenerskie. Mediator, specjalista w dziedzinie rozwiązywania sporów zbiorowych i konfliktów społecznych, ekspert UE w obszarze dialogu społecznego – 18 letnie doświadczenie mediacyjne.

Data szkolenia: 09.12. (czwartek w godzinach 15:00-20:00) i 10.12. (piątek w godzinach 15:00-20:00).
Miejsce: platforma clickmeeting.

Wykształcenie i kwalifikacje: ukończona Politechnika Gdańska (studia menadżerskie) i Katolicki Uniwersytet Lubelski (studia filozoficzne). Ukończone liczne kursy krajowe i zagraniczne (m.in. szkolenie trenerskie – certyfikat trenera, szkolenie trenerskie – certyfikat trenera i eksperta dialogu społecznego i negocjacji).

Podczas szkolenia zapoznacie się z następującymi zagadnieniami:

  1. Zarządzanie –fundament pracy lidera
  2. Budowanie autorytetu i automotywacja lidera
  3. Skuteczna komunikacja w zespole
  4. Styl interpersonalny a zarządzanie zasobami ludzkimi
  5. Wyznaczanie celów i ustalanie priorytetów w zespole
  6. Konflikt w zespole
  7. Przełamywanie oporu
  8. Nawiązywanie partnerstw

Liczba miejsc ograniczona.

Wymagana rezerwacja miejsca – Kliknij tutaj

Szkolenie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, itp. posiadających numer NIP.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest podpisanie deklaracji udziału w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023”. Celem weryfikacji zachęcamy do kontaktu z biurem projektu lub osobą odpowiedzialną za szkolenie. Dla osób nieposiadających podpisanej deklaracji istnieje możliwość jej podpisania – najpóźniej do 08.12.2021r.

Kontakt: Łukasz Bednarczyk, lukasz@jowes.pl (poniedziałek-piątek 7:30 – 14:30)

Serdecznie zapraszamy.

Adres

Skip to content