Sprawozdawczość oraz prawne aspekty działalności Kół Gospodyń Wiejskich

Sprawozdawczość oraz prawne aspekty działalności Kół Gospodyń Wiejskich

Zapraszamy do udziału w STACJONARNYM szkoleniu pn. „Sprawozdawczość oraz prawne aspekty działalności Kół Gospodyń Wiejskich”.

Termin:
4 i 5 stycznia 2022 roku, godz. 9:00-15:00.
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szczekocińska 31, Lelów.

Szkolenie organizowane przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Szkolenie poprowadzi specjalistka w dziedzinie – Justyna Janota. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.

Trener, wykładowca i doradca. Jest certyfikowaną księgową (certyfikat nr 56325/2012) w Kancelarii Prawa Podatkowego, zajmując się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej.

Program szkolenia:
Prawne aspekty zakładania oraz prowadzenia Kół Gospodyń Wiejskich. Omówienie celów działalności KGW. Omówienie zagadnień m.in. jak prowadzić Koło Gospodyń Wiejskich, statut oraz obowiązki finansowe Koła Gospodyń Wiejskich, działalność zarobkowa i wymagana dokumentacja Koła Gospodyń Wiejskich. Omówienie szczegółowe zapisów statutu umożliwiających udział w otwartych konkursach ofert oraz uchwał zarządu, uchwał zebrania KGW, dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prowadzenie dokumentacji finansowej oraz sprawozdawczość Kół Gospodyń Wiejskich.

Zapisy — > Kliknij

W trakcie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad.

Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z Subregionu Północnego Województwa Śląskiego: Miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest podpisanie deklaracji udziału w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023”. Celem weryfikacji zachęcamy do kontaktu z biurem projektu lub osobą odpowiedzialną za szkolenie. Dla osób nieposiadających podpisanej deklaracji istnieje możliwość jej podpisania – najpóźniej do 08.12.2021r.

Kontakt: Łukasz Bednarczyk, lukasz@jowes.pl (poniedziałek-piątek 7:30 – 14:30)

Serdecznie zapraszamy.

 

Adres

Skip to content