Kredyty i pożyczki

Karencja w spłacie, wakacje kredytowe i możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki – to zmiany w spłacie zobowiązań, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy i podmioty ekonomii społecznej. Z ułatwień już można korzystać. Stanowią one uzupełnienie rządowego pakietu antykryzysowego.

W przypadku trudnej sytuacji finansowej dajemy możliwość obniżenia oprocentowanie do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i proponujemy pakiet ułatwiający spłatę, w tym wakacje kredytowe i wydłużenie okresu spłaty – podkreśla minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Zmiany obejmują:

  • wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy,
  • wydłużenie okresu spłaty do 12 miesięcy,
  • karencję w spłacie kapitału dodatkowo do 6 miesięcy, 
  • wakacje kredytowe – zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych do 6 miesięcy,
  • obniżenie oprocentowania na okres do 12 miesięcy.

*Info za Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Podmioty ekonomii społecznej będące Pożyczkobiorcami Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych mogą starać się o restrukturyzację pożyczki.

Więcej: https://media.bgk.pl/91008-tarcza-to-nie-jedyna-pomoc-dla-firm-nowe-rozwiazania-dla-dotknietych-kryzysem

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wraz z Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz Powiatowy Urąd Pracy w Myszkowie ogłosiły nabór  wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.) od dnia 02.04.2020r.

Wysokość wsparcia do 5 tyś zł.

https://myszkow.praca.gov.pl/-/11954620-tarcza-antykryzysowa-pozyczka-dla-mikroprzedsiebiorcy

https://czestochowa.praca.gov.pl/-/11964334-nabor-wnioskow-o-uzyskanie-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcy-fp-

Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku:

https://klobuck.praca.gov.pl/-/11951849-tarcza-antykryzysowa-niskooprocentowana-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow

https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzd_pozyczki/15zzd_instrukcja_pozyczka_v3_17.04.2020.pdf

Więcej informacji: artur@jowes.pl

Skip to content