Trwa ostatnia tura naboru na wnioski dotyczące innowacji społecznych z obszaru włączenia społecznego!

Nabór jest organizowany w ramach projektu Inkubator Włączenia Społecznego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w KrakowieFundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Uniwersytet Jagielloński. Jest to projekt ogóInopolski i zakłada udzielenie grantów na 60 innowacji społecznych oraz upowszechnienie 6 z nich. Maksymalna kwota grantu na innowację wynosi 100 000 PLN, średnia wartość grantu to 49 000 PLN.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie Inkubator Włączenia Społecznego?

– Projekt stwarza szanse na opracowanie, sprawdzenie oraz wdrożenie swojego autorskiego rozwiązania
– Daje możliwość eksperymentowania w bezpiecznym środowisku, przy wsparciu opiekunów innowacji
– Innowator znajdzie się w szczególnym gronie kreatywnych osób, zaangażowanych w rozwój innowacji społecznych i zmianę społeczną
– W projekcie nie trzeba obawiać się porażki tolerujemy ryzyko wpisane w ideę testowania nowych rozwiązań
– Skupiamy się na efektach innowacji i tak też ją rozliczymy (bez dokumentów księgowych)
– Finansujemy 100% kosztów opracowania i testowania innowacji (średnia wartość grantu to od. 49 tys. zł)
– Projekt ma zasięg ogólnopolski – do udziału w Inkubatorze mogą zgłosić się podmioty i osoby z terenu całego kraju.

Już teraz zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane projektem i pozyskaniem środków na innowacje na spotkania informacyjne z cyklu Śniadania przy innowacjach oraz techniczne Warsztaty z innowacją, organizowane on-line na platformie zoom przez FRDL MISTiA i FRDL POST. Spotkania są przeznaczone dla osób i podmiotów z całej Polski, poszukujących inspiracji do innowacyjnych rozwiązań na rzecz grup wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na spotkania zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, reprezentujące NGO, JST, instytucje kultury, edukacji, MŚP, uczelnie, a nawet osoby indywidualne, które mają innowacyjny zmysł!

Najbliższe spotkanie (termin do wyboru):

– 15 lutego 10.00-13.00 Śniadanie przy innowacjach i Warsztat z innowacją

– 22 lutego 10.00-12.00 (Warsztat z innowacją)

W ceIu rejestracji należy wysłać informację o chęci udziału pod adres: agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl


Zgłoś się już dziś i otrzymaj do 100 000 zł grantu na innowację społeczną! Nabór trwa do 31 marca 2022!

Więcej informacji: https://rops.krakow.pl/innowacje-spoleczne/inkubator-wlaczenia-spolecznego/informacje-o-naborze.


Kontakt: Agnieszka Zańczak, tel. 737 180 249, agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl

Skip to content