Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pt. „Budowanie marki i public relations w podmiotach reintegracyjnych” organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, klubów i centrów integracji społecznej z województwa śląskiego.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 25 kwietnia 2019 r. w Katowicach (w godzinach 9:30 – 15.30). Forum realizowane jest przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Forum zostanie poprowadzone przez Pana Pawła Bilskiego z Fundacji Oczami Brata z Częstochowy. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami z obszaru: budowania marki i wizerunku, wykorzystania public relations w podmiotach reintegracyjnych, współpracy z mediami i biznesem, tworzenia i promocji produktów wysokiej jakości, podejmowania działań online, wystąpień publicznych, przygotowania skutecznych informacji prasowych oraz zasadą współpracy win-win.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza (dostępny poniżej),
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych tj. oświadczenia uczestnika projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym (warunek konieczny!).

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i nadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 12 kwietnia 2019 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. forum prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.

Informacja o organizacji kolejnych Forów:

W drugim i trzecim kwartale 2019 r. (tj. czerwcu, lipcu i wrześniu) ROPS planuje organizację kolejnych trzech Forów Międzysektorowych obejmujących następujące tematy:

  1. Zlecanie zadań publicznych i stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w kontekście rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,
  2. Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej,
  3. Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej ROPS, gdzie ogłaszane będą sukcesywnie rekrutacje uczestników na kolejne Fora Międzysektorowe.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program

Skip to content