Ruszyła rekrutacja na konferencję upowszechniającą model Centrum Usług Społecznych. Konferencja odbędzie się 7 lutego br. w Katowicach (Aula im. Prof. Zbigniewa Messnera, Uniwersytet Ekonomiczny, Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, ul. Bogucicka 5). Rozwiązania zaproponowane w ustawie mają za zadanie ułatwić gminom świadczenie różnego rodzaju usług społecznych dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności, a także wsparcie wszystkich mieszkańców gmin, w tym grup o szczególnych potrzebach np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, która była inicjatorem i pomysłodawcą ustawy, a także Narodowej Rady Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz świata nauki.

Honorowy patronat nad konferencją objął Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli władz gmin oraz kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej.

Zgłoszeń do udziału w konferencji należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy w terminie do 3 lutego br. Szczegółowy program konferencji przesłany zostanie po zakończeniu rejestracji. W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (nr tel. 32 730 68 83, 96, email: oszewczyk@rops-katowice.pl).

Skip to content