Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach działania 3.2  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

Webinarium przeznaczone jest dla przedsiębiorców z branży turystycznej oraz gastronomicznej planujących aplikować o dotację w ramach ogłoszonego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie konkursu  nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21. Podczas webinarium przedstawimy zasady biegania się o wsparcie, w tym m.in.: koszty kwalifikowalne, kryteria wyboru projektów, limity i ograniczenia, procedury wyboru i oceny projektów.

Tematyka spotkania:
1.    Informacje organizacyjne oraz oferta sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
2.    Podstawowe informacje o konkursie.
3.    Koszty kwalifikowalne.
4.    Kryteria wyboru projektów.
5.    Pytania i odpowiedzi.

W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań w formie komentarzy.

Termin i miejsce spotkania:
Termin spotkania: 15.04.2021 r.  
Rejestracja: do 14.04.2021.
Godz. spotkania: 10.00 – 11.30.

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mailowy: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Kontakt: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie, tel.: 34/3605687, 34/3245075; e-mail: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl.

Formularz zgłoszeniowy 15.04.2021r.

Skip to content