To już ostatnie szkolenie pn. „Pozyskiwanie środków zewnętrznych przez podmioty ekonomii społecznej”.

Podczas szkolenia zapoznacie się z następującymi zagadnieniami:

  1. Źródła finansowania PES oraz zasady ubiegania się o fundusze dla PES.
  2. Sponsoring, darowizna, 1,5%,
  3. Działalność odpłatna i działalność gospodarcza.
  4. Aukcje charytatywne, zbiórki publiczne, loterie fantowe, dotacje, granty, zadania zlecone.
  5. Część praktyczna: logika projektowa, przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

Termin: 24.01.2023r. (wtorek, w godzinach 9:00-15:00) i 25.01.2023r. (środa, w godzinach 14:00-20:00).
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/119, Częstochowa.
Szkolenie organizowane przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowa S.A.

Szkolenie poprowadzi Ilona Pietrzak – od 12 lat związana z sektorem społecznym. Wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich, w którym dba o tworzenie kampanii łączących przekaz merytoryczny z budowaniem silnej i niezależnej organizacji. Trener i doradca w zakresie zarządzania, ekonomii społecznej oraz fundraisingu. Przedsiębiorca społeczny. W 2015 r. znalazła się w gronie pięciu najlepszych zespołów do spraw komunikacji w organizacjach pozarządowych w Polsce – nominacja do nagrody PRotony 2015, uznanej jako jedna z najważniejszych nagród branży PR.

W trakcie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad.

Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, itp. posiadających numer NIP, z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego: Miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest podpisanie deklaracji udziału w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023”. Celem weryfikacji zachęcamy do kontaktu z biurem projektu lub osobą odpowiedzialną za szkolenie. Dla osób nieposiadających podpisanej deklaracji istnieje możliwość jej podpisania – najpóźniej do 20.01.2023r.

Kontakt: Łukasz Bednarczyk, lukasz@jowes.pl (poniedziałek-piątek 7:30 – 14:30)

Serdecznie zapraszamy.

Link do wydarzenia oraz rejestracji.

Skip to content