Już 3 i 4 lutego zapraszamy do udziału szkoleniu online pn. „Działalność odpłatna organizacji pozarządowych”.

Szkolenie poprowadzi specjalistka w dziedzinie – Justyna Janota. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.

Trener, wykładowca i doradca. Jest certyfikowaną księgową (certyfikat nr 56325/2012) w Kancelarii Prawa Podatkowego, zajmując się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej.

Program szkolenia:

Rodzaje działalności organizacji pozarządowej: statutowa, pożytku (odpłatna, nieodpłatna) gospodarcza. Sfera pożytku publicznego (sfera zadań publicznych)Podmioty mogące prowadzić działalność pożytku. Formy działalności pożytku publicznego. Zysk a charakter non profit organizacji. Budżet organizacji (kalkulacja kosztów i przychodów) i polityka rachunkowości. Pobieranie „wynagrodzenia” za „działalność” w sferze zadań publicznych. Sprzedaż przedmiotów otrzymanych w darowiźnie.Ograniczenia w działalności odpłatnej (bez zysku i z limitem wynagrodzenia). Kalkulacja kosztów. Wydzielenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej w projekcie (zadaniu). Księgowe wydzielenie działań odpłatnych, nieodpłatnych i gospodarczych.

Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Subregionu Północnego Województwa Śląskiego: Miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest podpisanie deklaracji udziału w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023”. Celem weryfikacji zachęcamy do kontaktu z biurem projektu lub osobą odpowiedzialną za szkolenie. Dla osób nieposiadających podpisanej deklaracji istnieje możliwość jej podpisania – najpóźniej do 01.02.2022r.

Zapisy na szkolenie –> Kliknij tutaj

Kontakt: Łukasz Bednarczyk, lukasz@jowes.pl (poniedziałek-piątek 7:30 – 14:30)

Serdecznie zapraszamy.

Termin: 3 i 4 lutego 2022 roku w godzinach: 16:00-19:00

Miejsce: Platforma ClickMeetingSzkolenie organizowane przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Skip to content