Instytut Spraw Publicznych realizujący projekt „SET THE TONE – Social Economy Tackling the unfair Treatment of wOmen iN Enterprises” („Nadaj ton – ekonomia społeczna na drodze do równego traktowania kobiet w miejscu pracy”) serdecznie zaprasza w dniu 12 października godz. 10-12 na zamknięte spotkanie on-line dla pracowników i pracownic podmiotów ES w Polsce.

Podczas spotkania zaprezentują wyniki badania analizującego świadomość oraz opinię pracownic i pracowników podmiotów ES na temat różnych rodzajów przemocy ze względu na płeć, w tym molestowania seksualnego w miejscu pracy. Głównym celem spotkania będzie zebranie informacji na temat specyficznych potrzeb pracownic i pracowników w zakresie szkoleń o tej tematyce. Uzyskana wiedza posłuży do zaprojektowania bezpłatnych szkoleń, które zaplanowane są na przyszły rok kalendarzowy.

Więcej informacji na temat projektu:
https://set-the-tone-project.eu/
https://www.isp.org.pl/pl/projekty/nadaj-ton-ekonomia-spoleczna-na-drodze-do-rownego-traktowania-kobiet-w-miejscu-pracy

Skip to content