Szanowni Państwo,

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i współpracy z:

• Radą Działalności Pożytku Publicznego,

• Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,

• Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych,

• Polską Radą Organizacji Młodzieżowych,

• Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,

oraz partnerami regionalnymi:

• Województwem Śląskim

• Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego

• Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Śląskiego

• Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych „KaFOS”

• Stowarzyszeniem MOST

ZAPRASZAJĄ przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz zaangażowanych w sprawy społeczne obywatelek, obywateli i samorządowców na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa śląskiego

24 maja 2021 roku (poniedziałek) w godzinach 17:00-20:00

forma online

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu pod adresem: rdpp@slaskie.pl

do dnia 21 maja 2021 roku. Link dostępu do wydarzenia prześlemy Państwu drogą mailową przed spotkaniem.

Program spotkania:

. Powitanie i otwarcie spotkania

– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP

– Danuta Sobczyk, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. współpracy z administracją publiczną, Przewodnicząca RDPP Województwa Śląskiego

– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej

– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezeska Zarządu WRZOS

– Iwona Janicka, Członkini Zarządu OFOP

– Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM

– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

– Kazimierz Słobodzian, Prezes Zarządu KaFOS

– Sonia Rzeczkowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia MOST

.  Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.

Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP.

Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.

– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej

– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy

– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

. Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia. Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.

Stan prac nad Funduszem Sprawiedliwej Transformacji w Województwie Śląskim

– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy

– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

– Stefania Koczar-Sikora, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
– Krzysztof Hołyński, Członek Zarządu Stowarzyszenia MOST


. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.

– Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych

. Nie takie straszne RODO.

– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

Moderator:

– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP

Wydarzenie na profilu Konwentu WRDPP na fb: https://fb.me/e/1NZMqIKJx

Skip to content