Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Zasady realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach RPO WSL 2014-2020”, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych w Priorytecie IX Włączenie społeczne RPO WSL na lata 2014-2020.

Spotkanie przeznaczone jest dla beneficjentów projektów w ramach  RPO WSL 2014-2020, w szczególności dla realizatorów projektów w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne RPO WSL 2014-2020. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Termin i miejsce spotkania:
Termin:  15.10.2019 r.
Rejestracja: 9.45-10.00
Godz. spotkania:  10.00-13.00
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa, sala 1.

Tematyka spotkania:

  1. Kwalifikowalność wydatków na etapie realizacji projektu z zakresu integracji społecznej;
  2. Problemy i błędy występujące podczas realizacji i rozliczania projektu; 
  3. Omówienie aktualnie trwających naborów w ramach Działania 9.1 i 9.2 RPO WSL;
  4. Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie.

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl.
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o  kontakt.

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie,  
Tel.: 34/3605687,  34/3245075;
e-mail: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

Skip to content