Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020” w Częstochowie.

Spotkanie przeznaczone jest dla osób i instytucji, które chcą pozyskać wiedzę z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 29 listopada 2018 r.
Rejestracja: 9.45-10.00
Godz. spotkania:  10.00-13.00
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa, sala 3.

Tematyka spotkania:
1.    Realizacja projektów współfinansowanych z EFS.
2.    Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji projektów współfinansowanych z EFS.
3.    Najczęściej popełniane błędy w udzielaniu zamówień.
4.    Rozliczanie i kontrola projektów współfinansowanych z EFS.

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt.

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie,
Tel.: 34/3605687,  34/3245075;
e-mail: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

 

Formularz zgłoszeniowy 2018.11.29

Skip to content