Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza na  bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Zasady przygotowania projektu i wniosku aplikacyjnego w ramach ogłoszonego konkursu Poddziałanie 9.2.5 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego”.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.


Tematyka spotkania:
1. Omówienie dokumentacji konkursowej Poddziałanie 9.2.5.
2. Kwalifikowalność wydatków na etapie przygotowania wniosku – stawki jednostkowe.
3. Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie.
4. Indywidualne konsultacje.

Termin i miejsce spotkania:
Termin:  14.01.2020 r.
Rejestracja: 9.45-10.00
Godz. spotkania:  10.00-13.00
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa, sala 1.

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl.
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o  kontakt.

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie,  
Tel.: 34/3605687,  34/3245075;
e-mail: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

Formularz zgłoszeniowy 2020.01.14

Skip to content