Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej wspólnie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika zaprasza do udziału w projekcie grantowym

„Śląskie NOWEFIO 2021-2023”. Projekt skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych (do 5 lat) oraz grup nieformalnych z terenu woj. śląskiego. 

W ramach projektu można ubiegać się o dotację w wysokości:

  • Do 8.000 zł na realizację lokalnych inicjatywy (na działania) realizowane przez młode organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne,
  • Do 6.000 zł na rozwój młodych organizacji.

Uwaga:

dotacje nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej,

  • adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w woj. śląskim,
  • realizatorzy projektów nie mogą pobierać świadczeń pieniężnych od odbiorców projektów realizowanych ze środków dotacji,

Wkrótce uruchomiony zostanie nabór wniosków, bieżące informacje oraz dokumenty projektowe (podręcznik wnioskodawcy, regulamin, wzór wniosku) znajdują się na stronie www.fio.bcp.org.pl

Zapraszamy również do śledzenia informacji na stronie  www.facebook.com/slaskienowefio

oraz do kontaktu z punktami informacyjnymi:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5

tel. 699 713 353, 699 713 283,   e-mail: fio@bcp.org.pl

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

44-200 Rybnik, ul. Rudzka 13C

tel. 32 7395512, 32 4237034,  e-mail: fio@cris.org.pl

UWAGA!

Wszystkie młode organizacje zapraszamy w dniu 02.09.2021r. o godz. 18.00 na spotkanie informacyjne w formie online ( www.facebook.com/slaskienowefio ) dotyczące realizacji projektu.

Skip to content