w którym udział wzięło ponad 100 przedstawicieli Przedsiębiorstw Społecznych, przedsiębiorców, IOB, przedstawicieli świata nauki oraz samorząd lokalny.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się min. przedstawiciele firm: Orange Polska, DB Schenker Sp. z o.o., SGP Group, Press Glass S.A. oraz Śląski Oddział PFRON.

Seminarium otworzył uroczyście Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy – Pan Andrzej Babczyński.

Parterami strategicznymi wydarzenia dzielącymi się swoją wiedzą i doświadczeniami był Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz SGP Group. W debacie uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Częstochowskiej, Loży Częstochowskiej Business Centre Club oraz biznesu i samorządu lokalnego.
Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objął Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu.

Celem wydarzenia była prezentacja działań i praktyk wobec pracowników w ujęciu zastosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz inspirowanie i promowanie działań przyczyniających się do ciągłego i zrównoważonego rozwoju. Poruszono miedzy innymi szereg kwestii dotyczących różnorodności, polityki wynagrodzeń czy dbałości o rozwój pracowników.

Seminarium uświetnił warsztat prowadzony przez firmę Orange Polska „Zarządzanie różnorodnością krok po kroku”. Uczestnicy warsztatu przeszli przez etapy wdrażania idei różnorodności, zwrócili uwagę na ważne elementy tj. dialog z interesariuszami czy włączenie zarządzania różnorodnością w strategię firmy i komunikację.

Wydarzenie było z pewnością szansą na wymianę spostrzeżeń, doświadczeń i wymianę kontaktów, a grupa docelowa wydarzenia zagwarantowała odnalezienie wspólnych „mostów” łączących różne biznesy oraz przedstawicieli różnych środowisk.

Dziękujemy za przybycie wszystkim gościom oraz zapraszamy za rok na kolejną edycję.

Skip to content