Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 15.02.2021 r. do dnia 19.02.2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków pracodawców w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Prowadzony nabór dotyczy Pracodawców jak i zatrudnionych przez niego pracowników. Pracownicy winni być zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy

Wsparcie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będzie udzielane maksymalnie do wysokości 8000,00 zł netto na jednego uczestnika.

W roku 2021 zostały przyjęte następujące priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (pod linkiem: https://czestochowa.praca.gov.pl/-/14406573-nabor-wnioskow-w-sprawie-przyznania-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego).

Skip to content