Zapraszamy wszystkie mikroprzedsiębiorstwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu z zakresu BHP i prawa pracy 10 kwietnia 2019r., godz.10.00, w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach w Oddziale Częstochowa  w ramach programu  prewencyjnego  „Zdobądź Dyplom PIP”. Dzięki programowi można zyskać bezpłatne szkolenia, wiedzę z zakresu prawa pracy i ochrony pracy,  poprawić bezpieczeństwo w swoim zakładzie, uzyskać pomoc specjalistów przy ustalaniu wymagań prawnych i standardów bhp.  Program oparty jest na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji. Dla pracodawców uczestniczących w programie w szkoleniu oferujemy bezpłatne wydawnictwa związane z realizacją ww. programu prewencyjnego oraz pomoc merytoryczną przez cały okres realizacji programu. Celem programu jest wsparcie pracodawców w osiągnięciu trwałej poprawy warunków pracy i doprowadzenie zakładu pracy do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy.

Kontakt: Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
40-158 Katowice, ul. Owocowa 6-6A
Sekcja Prewencji i Promocji
tel. (32) 604 11 03
promocja@katowice.pip.gov.pl

Informacje dotyczące programu prewencyjnego Zdobądź Dyplom PIP:
http://www.programyprewencyjne.pl/html/_menu_zdobadz_dyplom_pip.html

Załączniki:

Skip to content