Przedsiębiorcy społeczni w Polsce i Rumunii mogą ubiegać się do 21 maja o dołączenie do programu akceleracyjnego NESsT – IKEA Social Entrepreneurship!

Trzyletni program, współtworzony przez NESsTIKEA Social Entrepreneurship, wspiera przedsiębiorców z pasją, którzy zatrudnianiają osoby wykluczone, w tym młodzież, zagrożone kobiety, mniejszości etniczne, migrantów i uchodźców, drobnych rolników oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Kto może się zgłosić?

Chcemy wspierać przedsiębiorstwa społeczne, które mogą zapewnić dostęp do zielonej gospodarki osobom ze zagrożonych społeczności. Sektory zainteresowania obejmują:

 • Zrównoważone rolnictwo i zrównoważone systemy zaopatrzenia w żywność
 • Energia odnawialna
 • Circular economy i zarządzanie odpadami
 • Ochrona przyrody, zalesianie i regeneracja gruntów
 • Rozwój zawodowy i tworzenie miejsc pracy w zielonej gospodarce

Preferowane są przedsiębiorstwa, które w ciągu najbliższych 3 lat mogą zatrudnić co najmniej 50 osób.

Co oferuje akcelerator?

Oprócz elastycznego finansowania w przedziale od 25 000 do 43 000 EUR, każde przedsiębiorstwo społeczne otrzyma również wsparcie w obszarach:

 • Modelowanie biznesowe i finansowe
 • Zarządzanie pracownikami i finansami
 • Marketing i sprzedaż,
 • Komunikacja i storytelling
 • Pomiar wpływu społecznego i środowiskowego
 • Gotowość inwestycyjna w dostępie do nowego finansowania / kapitału

Przedsiębiorcy będą uczestniczyć w regularnych sesjach mentorskich z doświadczonymi profesjonalistami z sieci IKEA i NESsT, którzy pomogą im w podejmowaniu decyzji biznesowych. Przedsiębiorcy mogą również doskonalić swoje umiejętności przywódcze i biznesowe, uczestnicząc w prowadzonych przez ekspertów szkoleniach wraz ze społecznością przedsiębiorstw społecznych z portfolio NESsT.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I APLIKUJ TERAZ
Skip to content