17.11.2021Zakończenie procedury formalnej i merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu
18.11.2021 – 26.11.2021Badanie potencjału PES/PS do utworzenia miejsc pracy przez coacha
29.11.2021 – 30.11.2021
06.12.2021 – 07.12.2021
Szkolenia dla uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia PS/ utworzenia miejsc pracy w istniejących PS, ekonomizacji PES
29.11.2021 – 17.12.2021Nabór wniosków biznes plan na tworzenie miejsc pracy w PS
29.11.2021 – 17.12.2021Doradztwo w zakresie opracowania biznes planów dla Grup Inicjatywnych

*W toku prac Komisji Naboru planowane terminy mogą ulec zmianie.

Skip to content